80A Lê Hồng Phong, P3, TP.Sóc Trăng - 27/6 Trần Hưng Đạo, P3, TP.Sóc Trăng

Danh mục thuốc

STT Tên Đơn vị tính Giá Giá có bảo hiểm
1 @_ KIISIN (DV) Ống 7480 7480
2 @CHYMOTRYPSIN 5000IU (DV) Lọ 10007 10007
3 @chymotrypsin 5000IU BĐ (VN-21065-18) Ống 10007 10007
4 @-KIISIN Ống 6180 6180
5 @-KIISIN (DV) Lọ 9416 9416
6 3B-Medi Viên 1239 1239
7 3BTP (DV) (VITAMIM B1+B6+B12) Viên 1375 1375
8 3BTP (VD-26140-17) Viên 1375 1375
9 4.2% W/V SODIUM BICARBONATE Chai 95000 95000
10 63470-Eucerin Cleansing foam (Sữa rửa mặt dịu nhẹ làm sáng da) Tube 392000 392000
11 83507 BUT TRI TNAM UL TRAWHITE SPOTLESS Tube 563000 563000
12 A.B.PRE & PRO (6898/2012/YT-CNTC) Gói 8000 8000
13 A.D.O(VD-15693-11) Viên 347 347.2875
14 A.T FUROSEMID 40MG (DV) Ống 1760 1760
15 A.T ALUGELA Gói 1029 1029
16 A.T Alugela Gói 980 980
17 A.T AMBROXOL Gói 1533 1533
18 A.T ASCORBIC SYRUP Chai 12600 12600
19 A.T Ascorbic syrup Chai 12915 12915
20 A.T ASCORBIC SYRUP Chai 13545 13545
21 A.T ASCORBIC SYRUP Chai 60Ml 13545 13545
22 A.T BISOPROLOL 2.5 Viên 164 164
23 A.T BISOPROLOL 2.5 Viên 185 185
24 A.T BISOPROLOL 2.5 Viên 210 210
25 A.T BISOPROLOL 2.5 Viên 210 210
26 A.T BISOPROLOL 5 Viên 195 195
27 A.T BISOPROLOL 5 Viên 220 220
28 A.T DIOSMECTIT Gói 714 714
29 A.T DOMPERIDON Chai 4830 4830
30 A.T Domperidon Gói 1050 1050
31 A.T Domperidon Chai 5607 5607
32 A.T DOMPERIDON Chai 6930 6930
33 A.T DOMPERIDON Chai 6930 6930
34 A.T DOMPERIDON (VD-26743-17) Chai 7415 7415
35 A.T ENTECAVIR 0.5 Viên 2520 2520
36 A.T ESOMEPRAZOL 20 TAB Viên 428 428
37 A.T FEXOFENADIN Gói 7560 7560
38 A.T Fexofenadin Chai 36750 36750
39 A.T Furosemid (VD-25629-16) Ống 1540 1540
40 A.T Lamivudin Viên 505 505
41 A.T Lisinopril 10 mg Viên 340 340
42 A.T MEQUITAZINE Viên 1596 1596
43 A.T MEQUITAZINE Viên 1596 1596
44 A.T ROSUVASTATIN 20 Viên 858 858
45 A.T SUCRALFATE Gói 1155 1155
46 A.T TRANEXAMIC (DV) Ống 3465 3465
47 A.T TRANEXAMIC 250MG/5ML Ống 3465 3465
48 A.T ZINC Viên 202 202
49 A.T Zinc Siro Chai/Lọ 15750 15750
50 Acapella-S Viên 2000 2000
51 ACC 200(VN-11089-10) Gói 2873 2873
52 ACECYST Viên 225 225
53 ACECYST Viên 205 205
54 Acemuc 100 GC-294-18 Gói 2080 2080
55 ACEMUC 100MG (DV) Gói 1981 1981
56 Acemuc 200 (GC-274-17) Gói 2947 2947
57 ACEMUC 200MG (DV) Gói 2947 2947
58 ACEMUC KIDS 100MG (VD-33019-19) Gói 2080 2080
59 ACENOCOUMAROL (DV) Viên 3630 3630
60 Acenocoumarol 4mg (VD-22294-15) Viên 3630 3630
61 ACEPRON 250 MG Gói 329 329
62 ACEPRON 250 MG Gói 405 405
63 Acepron 250mg Gói 440 440
64 Acepron 250Mg Gói 440 440
65 ACEPRON 250MG ( DV) Gói 562 562
66 Acepron 250mg (VD-20678-14) Gói 562 562
67 ACEPRON 325MG Viên 92 92
68 Acepron 80 Gói 415 415
69 ACEPRON 80 Gói 299 299
70 ACEPRON 80 Gói 372 372
71 ACEPRON CODEIN Viên 625 625
72 ACEPRON CODEIN (DV) Viên 1378 1378
73 Acepron Codein (VD-20681-14) Viên 1378 1378
74 ACERONKO 4 Viên 750 750
75 ACETATE RINGER CHAI 500ML (DDTT) Chai 16000 16000
76 Acetate Ringer's Chai 15500 15500
77 Acetate Ringer's Chai 16000 16000
78 Acetazolamid Viên 735 735
79 ACETAZOLAMID Viên 715 715
80 ACETAZOLAMID Viên 734 734
81 ACETAZOLAMID Viên 720 720
82 ACETAZOLAMID 250mg Viên 735 735
83 ACETAZOLAMID 250MG (DV) Viên 906 906
84 Acetazolomid 250mg (VD-27844-17) Viên 1087 1087
85 Acetylcystein Viên 185 185
86 ACETYLCYSTEIN Gói 399 399
87 ACETYLCYSTEIN Gói 356 356
88 ACETYLCYSTEIN Gói 348 348
89 ACETYLCYSTEIN Gói 356 356
90 Acetylcystein stada 200mg Viên 594 594
91 ACEZINDHG 5 Viên 82 82
92 ACEZINDHG 5 Viên 82 82
93 ACEZINDHG 5 Viên 82 82
94 ACEZINDHG 5 Viên 84 84
95 ACICLOVIR 5 % Tube 4500 4500
96 ACICLOVIR 800MG Viên 1138 1138
97 ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M Ống 21000 21000
98 Aclasta 100ml(VN-19294-15 ) Chai 7099564 7099564
99 Acnol 10 (VD-26515-17) Tube 47080 47080
100 Acodine VD-6303-08 Viên 719 719
101 ACTAPULGITE Gói 3156 3156
102 ACTAPULGITE 3G (DV) Gói 4168 4168
103 Actapulgite Sac 3G 30'S Gói 3157 3157
104 ACTAPULGITE SAC 3G 30'S Gói 3157 3157
105 Actapulgite Sac 3g 30's Gói 3157 3157
106 Actapulgite(VN-19202-15) Gói 4168 4168
107 ACTIBON (VN-18587-15) Viên 23472 23472
108 ACTICARBINE 70MG (DV) Viên 1375 1375
109 ACTRAPID Lọ 62000 62000
110 ACTRAPID Lọ 70000 70000
111 Actrapid HM 100IU/ML Lọ 308766 308766
112 ACTRAPID HM 50IU/0.5ML Đơn Vị 15439 15439
113 ACTRAPID HM 50IU/0.5ML (DV) 0.5 Ml 15439 15439
114 ACXEL FUSIDIC ACID-B CREAM Tube 55000 55000
115 ACXEL FUSIDIC ACID-B CREAM Tube 55000 55000
116 ACXEL UREA CREAM Tube 38000 38000
117 ACXEL UREA CREAM Tube 38000 38000
118 ACYCLOVIR Tube 5650 5650
119 Acyclovir 5% Tube 5790 5790
120 ACYCLOVIR 5% Tuýp 4800 4800
121 ACYCLOVIR 5% 10G (VD-14632-11) Tube 15000 15000
122 Acyclovir Stada 5g VD-11932-10 Tube 15400 15400
123 ACYCLOVIR VPC 200 Viên 344 344
124 Acyclovir vpc 200mg Viên 390 390
125 AD TAMY Viên 560 560
126 ADALAT 10MG (DV) Viên 2591 2591
127 Adalat 20mg(VN-15727-12) Viên 7265 7265
128 Adalat 30mg (VN-20385-17) Viên 10870 10870
129 Adazol Viên 1680 1680
130 ADAZOL Viên 1575 1575
131 Adefovir stada Viên 16500 16500
132 ADRENALIN Ống 1300 1300
133 ADRENALIN Chai/Lọ/Ống/Túi 1659 1659
134 ADRENALIN Ống 1932 1932
135 ADRENALIN Ống 1995 1995
136 Adrenalin 1mg/1ml (VD-27151-17) Ống 3080 3080
137 ADRENALIN 1MG/1ML (DV) Ống 3300 3300
138 ADRENALIN 1MG/ML (DV) Ống 3300 3300
139 ADRENALINE- BFS 1MG Ống 2000 2000
140 ADRENOXYL 10MG VD-10359-10 (DV) Viên 1719 1719
141 AGDICERIN 50MG Viên 5000 5000
142 AGDICERIN 50MG (DV) Viên 5000 5000
143 Agdicerin 50mg (VD-13302-10) Viên 5000 5000
144 Agi - lanso ( VD-10057-10) Viên 1500 1500
145 Agi-Beta 0.5mg (VD-26720-17) Viên 195 195
146 AGI-BROMHEXINE 16 Viên 630 630
147 AGI-CALCI Viên 870 870
148 AGI-CALCI Viên 870 870
149 AGI-CALCI Viên 870 870
150 AGICETAM 400 Viên 285 285
151 AGICETAM 400 Viên 310 310
152 AGICETAM 400 Viên 189 189
153 AGICETAM 400 (DV) Viên 217 217
154 AGICETAM 400 (VD-26091-17) Viên 217 217
155 Agicetam 400mg (VD-13303-10) Viên 630 630
156 AGICETAM 800 Viên 590 590
157 Agicetam 800mg (VD-25115-16) Viên 1150 1150
158 Agichymo 4.2mg (VD-24701-16) Viên 1200 1200
159 Agicipro 500mg (VD-9302-09) Viên 1200 1200.003
160 AGICIPRO 500MG (DV) Viên 1200 1200
161 AGICLOVIR 200 Viên 425 425
162 AGICLOVIR 400 Viên 785 785
163 AGICLOVIR 400 Viên 785 785
164 AGICLOVIR 5% Tuýp 9800 9800
165 AGICLOVIR 800 Viên 1040 1040
166 AGIDECOTYL 500 Viên 254 254
167 AGIDECOTYL 500 Viên 254 254
168 AGIDECOTYL 500 Viên 350 350
169 AGIDECOTYL 500 (VD-25604-16) Viên 292 292
170 AGIDECOTYL 500MG (DV) Viên 292 292
171 Agidexclo 2mg (VD-12765-10) Viên 280 280
172 AGIDOPA Viên 570 570
173 AGIDOXIN Viên 320 320
174 Agietoxib 60mg (VD-13304-10) Viên 4000 4000.01
175 Agietoxib 90mg (VD-13305-10) Viên 6500 6500
176 AGIFIVIT Viên 215 215
177 AGIFIVIT Viên 275 275
178 Agifuros Viên 185 185
179 AGIFUROS Viên 118 118
180 Agifuros 40mg Viên 185 185
181 AGIHISTINE 16 (DV) Viên 1800 1800
182 Agihistine 16mg (VD-13745-11) Viên 1800 1800
183 AGIHISTINE 8MG (DV) Viên 1200 1200
184 Agihistine 8mg (VD-13746-11) Viên 518 518
185 AGI-LANSO (DV) Viên 1500 1500
186 Agi-lanso (VD-10057-10) Viên 1500 1500
187 Agilizid Viên 690 690
188 Agilizid 80mg Viên 690 690
189 Agilizid 80mg (VD-12766-10) Viên 1400 1400
190 AGILODIN Viên 130 130
191 Agilosart 25mg (VD-19311-13) Viên 1900 1900
192 Agilosart 50mg (VD-17377-12) Viên 3000 3000.0075
193 AGILOSART-H 50/12,5 Viên 460 460
194 AGILOSART-H 50/12,5 Viên 660 660
195 AGILOSART-H 50/12,5 Viên 660 660
196 Agimetpred 4mg (VD-24111-16) Viên 750 750
197 Agimfor 500mg (VD-11496-10) Viên 1000 999.999
198 AGIMIDIN Viên 560 560
199 AGIMIDIN Viên 670 670
200 Agimidin 100mg Viên 945 945
201 AGIMLISIN 10 Viên 415 415
202 AGIMLISIN 10 Viên 670 670
203 AGIMOTI Gói 2600 2600
204 AGIMSTAN 80 Viên 550 550
205 AGIMSTAN-H 80/25 Viên 2950 2950
206 AGIMYCOB Viên 1205 1205
207 AGIMYCOB Viên 1490 1490
208 AGINALXIC Viên 640 640
209 Aginalxic 500mg (VD-23486-15) Viên 1400 1400
210 AGI-NEURIN Viên 340 340
211 AGI-NEURIN Viên 355 355
212 AGINOLOL 50 Viên 100 100
213 AGIOSMIN BF Viên 2695 2695
214 AGIRENYL Viên 260 260
215 AGIRENYL Viên 270 270
216 AGIRENYL Viên 252 252
217 AGIRENYL Viên 268 268
218 AGIROFEN Viên 410 410
219 AGIROFEN 400 Viên 310 310
220 AGIROVASTIN 10MG (DV) Viên 788 788
221 Agirovastin 10mg (VD-29117-18) Viên 788 788
222 AGIROVASTIN 20 (DV) Viên 7810 7810
223 Agirovastin 20mg (VD-25122-16) Viên 7810 7810
224 AGIROXI 150 Viên 540 540
225 AGISIMVA 10 (DV) Viên 2500 2500
226 Agisimva 10mg (VD-25607-16) Viên 2500 2500
227 AGISIMVA 20MG (VD-24112-16) Viên 2750 2750
228 Agitrine (VD-31062-18) Viên 920 920
229 AGITRITINE 200 Viên 730 730
230 AGITRITINE 200 Viên 745 745
231 AGI-VITAC 500MG (DV) Viên 600 600
232 Agi-VitaC 500mg (VD-10051-10) Viên 600 600
233 AGIVITAMIN B1 Viên 380 380
234 Agivitamin B1 250mg (VD-12769-10) Viên 475 474.999
235 Agoflox 200mg (VD-24706-16) Viên 1980 1980
236 AILAXON Viên 180 180
237 AIR X (DV) Viên 924 924
238 Air X Bạc hà (VN-15376-12) Viên 947 947
239 AIR-X 80MG (DV) Viên 924 924
240 AIR-X DROPS Chai 19214 19214
241 AKIGOL Gói 3500 3500
242 AKIGOL Gói 3800 3800
243 AKUDINIR 50 (VN-14429-12) Gói 8876 8876
244 ALANBOSS XL 10 Viên 7224 7224
245 ALAXAN (DV) Viên 1309 1309
246 Albendazol 200mg Savi (VD-24850-16) Viên 2723 2723
247 ALBENDAZOL STADA 400MG Viên 3300 3300
248 ALBENDAZOLE STELLA 400MG Viên 4180 4180
249 ALCAINE 0.5% (DV) Đv 4400 4400
250 Alcaine 0.5% 15ml (VN-13473-11) Chai 42137 42137
251 ALCOMET (VN-19789-16) Viên 8024 8024
252 ALEMBICTELLZY H Viên 1489 1489
253 ALEUCIN Viên 489 489
254 ALEUCIN Viên 493 493
255 ALEUCIN Viên 320 320
256 ALEUCIN Viên 349 349
257 ALEUCIN 500MG/5ML Ống 13734 13734
258 ALEUCIN 500MG/5ML Ống 13734 13734
259 ALEUCIN 500MG/5ML (DV) Ống 17976 17976
260 ALEUCIN 500MG/5ML (VD-32998-19) Ống 17976 17976
261 ALGESIN-N Ống 35000 35000
262 ALGESIN-N (DV) Ống 37450 37450
263 ALGOTRA 37,5MG/325MG Viên 8900 8900
264 Alimemazin Ống 2450 2450
265 Allermine 4mg (VD-22794-15) Viên 200 200
266 Allermine 4mg (VD-7902-09) Viên 500 500
267 ALLERMINE 4MG VD-7902-09 (DV) Viên 200 200
268 Allopurinol Viên 399 399
269 ALLOPURINOL Viên 462 462
270 ALLOPURINOL Viên 344 344
271 ALLOPURINOL 300 MG (DV) Viên 1139 1139
272 Allopurinol 300mg VD-30011-18 Viên 1139 1139
273 Alpha - Chymotrypsin Viên 210 210
274 ALPHA CHOAY (DV) Viên 2383 2383
275 ALPHA CHYMOTRYPSIN 5000 IU Lọ 4998 4998
276 Alphachymotrypsin Viên 166 166
277 Alphachymotrypsin Viên 165 165
278 ALPHACHYMOTRYPSIN Viên 144 144
279 Alphachymotrypsin 5mg(@-kiisn) Inj Ống 7480 7480
280 Alphachymotrypsin DHG(VD-20546-14) Viên 1103 1102.5
281 Alphachymotrypsine ( Statripsine ) Viên 1320 1320
282 Alphachymotrypsine (Statripsine) (DV) Viên 1320
283 ALPHADHG Viên 845 845
284 AlphaDHG (DV) Viên 1155 1155
285 AlphaDHG (VD-20546-14) Viên 1155 1155
286 Alsiful S.R. Tablets 10mg Viên 7500 7500
287 Alumag-S Gói 1989 1989
288 ALUMAG-S Gói 3440 3440
289 ALUMAG-S Gói 3500 3500
290 ALUMAG-S Gói 3500 3500
291 ALUMAG-S Gói 3450 3450
292 ALVERIN Viên 138 138
293 ALVERIN Viên 138 138
294 ALVERIN Viên 133 133
295 ALVERIN Viên 126 126
296 Alverin 40mg Viên 109 109
297 ALVERIN 40MG Viên 118 118
298 ALVERIN 40MG Viên 104 104
299 ALVERSIME Viên 745 745
300 ALZOLE Viên 294 294
301 ALZOLE Viên 294 294
302 ALZOLE Viên 295 295
303 ALZOLE Viên 316 316
304 ALZOLE Viên 325 325
305 AMARYL 2MG (DV) Viên 4486 4486
306 Amaryl 2mg (VD-22046-14) Viên 4796 4796
307 Ambroco 60ml (VD-16167-11) Chai 39414 39414
308 AMBROXOL Chai 11500 11500
309 AMBROXOL Viên 123 123
310 AMBROXOL Chai/Lọ 9330 9330
311 AMBROXOL Viên 126 126
312 AMBROXOL Chai/Lọ 9975 9975
313 AMBROXOL Viên 132 132
314 AMBROXOL Chai/Lọ 9975 9975
315 Ambroxol 30Mg Viên 128 128
316 AMBROXOL 30MG Viên 148 148
317 AMBROXOL 30MG Viên 150 150
318 AMBROXOL 30MG (DV) Viên 477 477
319 Ambroxol 30mg (VD-27370-17) Viên 477 477
320 Amdepin Duo Viên 3990 3990
321 Ameflu (Expectorant) Chai 19800 19800.165
322 Ameflu (Multi-Symptom) Chai 21450 21449.505
323 Amefolifer Viên 5280 5280
324 AMEPROXEN (VD-25741-16) Viên 3850 3850
325 Amfarex 500mg Viên 6600 6600
326 AMIKACIN 500MG KABI (DV) Ống 23100 23100
327 AMINOACID KABI 5% Chai 50400 50400
328 Aminoacid Kabi 5% Chai 67200 67200
329 Aminoacid Kabi 5% Chai 53000 53000
330 AMINOACID KABI 5% Chai 53000 53000
331 AMINOACID KABI 5% 250ML Chai 53000 53000
332 Aminoleban 200ml Chai 109200 109200
333 AMINOPLASMAL B.BRAUN 5% E Chai 68000 68000
334 AMINOPLASMAL B.BRAUNN 10% E Chai 101900 101900
335 Amiparen -10 Chai 78900 78900
336 Amiparen -10 Chai 500Ml 80000 80000
337 Amiparen-10 200ml Chai 63000 63000
338 AMIPAREN-5 500ML Chai 65000 65000
339 AMITRIPTYLIN Viên 119 119
340 Amitriptylin 25Mg Viên 220 220
341 AMITRIPTYLIN 25MG Viên 140 140
342 AMITRIPTYLIN 25MG Viên 180 180
343 AMITRIPTYLIN 25MG Viên 180 180
344 AMITRIPTYLIN 25MG Viên 210 210
345 AMITRIPTYLIN 25MG Viên 210 210
346 AMITRIPTYLIN 25mg (VD-31039-18) Viên 161 161
347 Amitriptylin 25mg Đà Nẵng (VD-17829-12) Viên 297 297
348 Amlod savi 10mg Viên 1150 1150
349 Amlodac 5 Viên 196 196
350 Amlodipin 5mg Viên 231 231
351 AMLODIPIN 5MG Viên 230 230
352 Amlopres-5 (29/QLD-KD 03/01/2014) Viên 2599 2599
353 AMLOPRES-5 (DV) Viên 2599 2599
354 Amogentine Lọ 15300 15300
355 Amogentine 1.2g Lọ 16400 16400
356 AMOGENTINE 1.2G (DV) Lọ 18810 18810
357 AMPHA3B (DV) Viên 747 747
358 Amytren Viên 682 682
359 Amytren (VN-16466-13) Viên 880 880
360 Angiotan-H Viên 13800 13800
361 Angut 300 (VD-26593-17) Viên 690 690
362 Anigrine 2ml Ống 5000 5000
363 ANPEMUX Viên 890 890
364 ANPEMUX Viên 900 900
365 Anrbe 20mg Viên 7000 7000
366 Antibio Cam Gói 2918 2917.9928
367 Antilox plus Gói 1380 1380
368 Antilox plus Gói 1407 1407
369 ANTIVIC 75 Viên 1554 1554
370 Antolac Gói 810 810
371 APHABEFEX Viên 263 263
372 APIBREX 400 Viên 2400 2400
373 APITEC 20- H Viên 3150 3150
374 APITIM 5MG (DV) Viên 230 230
375 APIXODIN 30 Gói 8000 8000
376 APLORAR HCTZ 150/12.5 Viên 590 590
377 APROVEL 150MG (VN-16719-13) Viên 11570 11570
378 APULDON (VN-17828-14) Chai 41195 41195
379 AQUIMA Gói 3300 3300
380 AQUIMA (DV) 10ML Gói 3630 3630
381 Aquima 10ml (VD-32231-19) Gói 3630 3630
382 AQUIRIL MM 5 Viên 1650 1650
383 ARBOSNEW 100 Viên 1510 1510
384 ARBOSNEW 100 Viên 1510 1510
385 ARBOSNEW 50 (VD-31568-19) Viên 2090 2090
386 ARCALION (DV) Viên 3450 3450
387 ARCATAMIN Viên 1990 1990
388 ARCATAMIN Viên 1990 1990
389 ARCATAMIN Viên 1890 1890
390 Arcatamin 200 Viên 2189 2189
391 Arcoxia 90mg Viên 17992 17992
392 Argistad 1G (VD-23336-15) Ống 2750 2750
393 ARGYROL 1% Lọ 10500 10500
394 ARSHAVIN 1G (CEFOTAXIME) (DV) Lọ 13200 13200
395 ARTISONIC NEW Viên 250 250
396 Ascarbs lotion 30ml (10775/QLD-KD) Chai 158500 158500
397 ASCORBIC 500 Viên 152 152
398 ASCORBIC 500 Viên 182 182
399 Ascorbic 500 (VD-28886-18) Viên 308 308
400 ASCORBIC 500MG (DV) Viên 308 308
401 ASMENIDE 0.5 Viên 7650 7650
402 ASPIRIN 81 Viên 82 82
403 Aspirin 81Mg Viên 90 90
404 ASPIRIN 81MG Viên 78 78
405 ASPIRIN 81mg Viên 74 74
406 ASPIRIN 81mg Viên 84 84
407 ASPIRIN 81MG Viên 86 86
408 ASPIRIN 81MG (DV) Viên 223 223
409 Aspirin 81mg (VD-24306-16) Viên 185 185
410 Aspirin -81mg VD-24306-16 Viên 85 85.1
411 ASPIRIN MKP 81MG Viên 223 223
412 Astex sirô ho 90ml Chai 34650 34650
413 Astren(VN-14880-12) Viên 792 792
414 Atarax 25mg (VN-11059-10) Viên 2262 2262
415 Atarax Tab 25mg 30's Viên 1967 1967
416 Atenolol Viên 158 158
417 ATENOLOL Viên 132 132
418 ATENOLOL Viên 132 132
419 Aticef 500 caps (VD-26003-16) Viên 2310 2310
420 ATICEF 500 VD-6677-09 (DV) Viên 2310 2310
421 ATICOLCIDE 4 Viên 966 966
422 ATICOLCIDE 4 Viên 1407 1407
423 ATICOLCIDE 8 Viên 2940 2940
424 ATILENE Ống 2400 2400
425 ATILENE Ống 2625 2625
426 ATILEUCINE INJ Ống 12000 12000
427 ATILIVER (VD-22167-15) Viên 2145 2145
428 ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU Viên 1950 1950
429 ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU Viên 1950 1950
430 ATIMUPICIN Tuýp 27720 27720
431 ATIRIN 10 Viên 882 882
432 ATISALBU Ống 3990 3990
433 ATISALBU Ống 3801 3801
434 ATISALBU Ống 3990 3990
435 ATISALBU Ống 3990 3990
436 ATISALBU Chai 19950 19950
437 ATISALBU Chai 19000 19000
438 Atisalbu 4mg/10ml (VD-25647-16) Ống 5550 5550
439 ATISALBU 100ml (salbutamol 2mg/5ml) (VD-25647-16) Chai 32064 32064
440 Atisalbu 2mg/5ml chai 60ml (VD-25647-16) Chai 21121 21121
441 ATISALBU 2MG/5ML DV Ống 4400 4400
442 ATISARTAN 300 Viên 665 665
443 ATISYRUP ZINC Ống 4800 4800
444 ATISYRUP ZINC Ống 4500 4500
445 ATISYRUP ZINC Ống 4500 4500
446 ATITRIME Ống 3780 3780
447 ATNOFLU Viên 350 350
448 Atocib 120 (VD-29518-18) Viên 2310 2310
449 ATOCIB 60MG (VD-29519-18) Viên 3150 3150
450 ATOPIC PIEL FACIAL CREAM (Kem dưỡng phục hồi da dị ứng) Tube 25000 25000
451 ATORLIP 20MG (DV) Viên 3150 3150
452 Atorvastatin 10 Viên 187 187
453 ATORVASTATIN 10 Viên 124 124
454 ATORVASTATIN 10 Viên 144 144
455 ATORVASTATIN 10 Viên 168 168
456 Atorvastatin 20 Viên 273 273
457 ATORVASTATIN 20 Viên 199 199
458 ATORVASTATIN 20 Viên 258 258
459 ATORVASTATIN 20 Viên 258 258
460 ATORVASTATIN 20 (DV) Viên 6138 6138
461 ATORVASTATIN RVN 20 (VD-21985-14) Viên 6138 6138
462 Atropin sulfat Ống 651 651
463 ATROPIN SULFAT Ống 530 530
464 ATROPIN SULFAT Ống 441 441
465 ATROPIN SULFAT Ống 525 525
466 ATROPIN SULFAT Ống 550 550
467 ATROPIN SULFAT Ống 504 504
468 Atropin sulfat (DV) Ống 667 667
469 ATROPIN SULFAT 0,25MG/1ML (VD -12440 -10) (DV) Ống 600 600
470 Atropin Sulfat 0,25mg/1ml (VD -24897-16) Ống 705 705
471 ATROPIN SULFAT 0,25MG/ML (VD-24376-16) Ống 705 705
472 ATROPIN SULFAT 0.25MG/ML S.P (DV) Ống 705 705
473 Atton Ống 2940 2940
474 AUCARDIL 12,5 Viên 1080 1080
475 Auritz 10mg (VD-17238-12) Viên 7000 7000
476 AUROPENNZ 1,5 Lọ 36500 36500
477 AUROPENNZ 3.0 Chai/Túi/Lọ/Ống 94983 94983
478 AUSAGEL 100 Viên 2000 2000
479 Ausagel 100mg (VD-11309-10) Viên 1617 1617
480 AVAMYS 120 LIỀU XỊT (DV) Chai 220500 220500
481 Avamys 120 liều xịt (VN-12459-11) Chai 220500 220500
482 AVENSA LA Viên 6000 6000
483 AVENSA LA Viên 6000 6000
484 AVENSA LA Viên 6600 6600
485 AVODART 0,5 MG (DV) Viên 18119 18119
486 Avodart 0.5mg Viên 18119 18119
487 AWY (TINH CHẤT CHỐNG LÃO HÓA DA) Đơn Vị 150000 150000
488 Axcel Dicyclomine-S 60ml Chai 29960 29960
489 AXCEL FUSIDIC ACID-B CREAM Tube 54000 54000
490 AXCEL FUSIDIC ACID-B CREAM Tube 54000 54000
491 AXCEL FUSIDIC ACID-B CREAM (VN-21887-19) Tube 64735 64735
492 AXCEL FUSIDIC CREAM Tube 51000 51000
493 AXOTINI 500MG (DV) TINIDAZOL Viên 667 667
494 AXOTINI-500 (Tinidazol 500mg) VN-15833-12 Viên 667 667
495 AYITE Viên 2280 2280
496 AYITE Viên 3000 3000
497 Azacne (695/14/CBMP-HN) Hộp 190000 190000
498 AZALOVIR (VN-19367-15) Tube 10700 10700
499 AZALOVIR 5% (TUPE BÔI) DV Tube 10700 10700
500 Azarga 5ml (VN-17810-14) Chai 326340 326340
501 AZARGA 5ML (DV) Chai 326340 326340
502 Azee Dry syrup 15ml (VN-5291-10) Chai 53900 53900
503 AZENMAROL 1 Viên 495 495
504 AZICINE 250MG Gói 3400 3400
505 AZICINE 250MG (DV) Viên 3850 3850
506 Azidime 1g Lọ 34000 34000
507 AZITHROMYCIN 200 Gói 1730 1730
508 AZITHROMYCIN 200 Gói 1764 1764
509 AZITHROMYCIN 250 Viên 1495 1495
510 AZITHROMYCIN 250MG VIÊN (DV) Viên 3500 3500
511 AZITHROMYCIN 500 (DV) Viên 3685 3685
512 Azopt 1% 5ml (VN-9921-10) Chai 122535 122535
513 AZOPT 1% 5ML (DV) Chai 122535 122535
514 BABEMOL Gói 1800 1800
515 BABEMOL Gói 1800 1800
516 BABEMOL Gói 1800 1800
517 BABEMOL Gói 1800 1800
518 Baburex (VD-24594-16) Viên 3234 3234
519 Baburol 10mg Viên 1350 1350
520 BACSULFO 1G/0,5G Chai/Túi/Lọ/Ống 78000 78000
521 BACTEROCIN OINT Tuýp 98000 98000
522 Bactroban 5g (VN-12464-11) Tube 41676 41676
523 BACTRONIL Tube 33875 33875
524 BÀI THẠCH Viên 1260 1260
525 Bài Thạch Viên 1260 1260
526 BÀI THẠCH Viên 850 850
527 BÀI THẠCH Viên 1260 1260
528 Bailuzym Gói 1600 1600
529 BAMBEC 10MG (DV) Viên 6485 6485
530 BAMBUTEROL Viên 799 799
531 BAMBUTEROL 10 A.T Viên 380 380
532 BAMBUTEROL 10 A.T Viên 440 440
533 BAMBUTEROL 20 A.T Viên 2100 2100
534 BAMBUTEROL 20 A.T Viên 2100 2100
535 Bambutor Viên 914 914
536 BAROLE 20MG (VN-20805-17) Viên 3520 3520
537 BAROLE 20 (VN-20805-17) Viên 2970 2970
538 BC COM PLEX(DV) Viên 436 436
539 BÉ NÓNG Viên 70 70
540 BECOLORAT Chai 16800 16800
541 BECOLORAT Chai 19530 19530
542 BECOLORAT Chai 24500 24500
543 BECOLORAT Chai 24500 24500
544 BECOLORAT Chai 24500 24500
545 BECOLORAT 30ML (VD-26761-17) Chai 19902 19902
546 BECOPANTHYL Viên 630 630
547 BECOPANTHYL Viên 630 630
548 BECORIDONE Chai 7500 7500
549 BECORIDONE Chai 8400 8400
550 BECORIDONE (VD-19148-13) Chai 6018 6018
551 BECOZYME 2ML (DV) Ống 11868 11868
552 BEFABROL Chai/Lọ 9387 9387
553 BEFABROL Chai 11445 11445
554 BEFABROL 60ML (VD-18887-13) Chai 12246 12246
555 Befucid (VD-29275-18) Tube 54489 54489
556 Benate fort ointment (VD-23878-15) Tube 24150 24150
557 BENITA Lọ 90000 90000
558 BENITA Lọ 90000 90000
559 BENITA Lọ 90000 90000
560 BENITA Lọ/ỐNg 90000 90000
561 Benita (VD-23879-15) Chai 96300 96300
562 BENZATIQUE 5 Viên 1785 1785
563 BENZILUM 10MG (DV) Viên 1253 1253
564 Benzilum 10mg (VN-13780-11) Viên 1254 1254
565 Benzilum 10mg (VN-13780-11) Viên 1253 1253
566 BEPANTHEN BALM 30G (35147/17/CBMP-QLD) Tube 59568 59568
567 BEPANTHEN OINTMENT 5%30G (DV) Tube 51975 51975
568 Bepanthene 100mg(VN-16583-13) Viên 2887 2887
569 Bepracid 20 Viên 595 595
570 Bepracid 20 Viên 595 595
571 Beprosalic lotion 30ml (VN-13734-11) Chai 86500 86500
572 Beprosalic oint (VN-15465-12) Tube 53350 53350
573 Beprosalic ointment 15g (VN-15465-12) Tube 54500 54500
574 Beprosone cream 15g (VN-13175-11) Tube 34500 34500
575 BERBERIN Viên 483 483
576 BERBERIN Viên 420 420
577 BERBERIN Viên 378 378
578 BEROCCA EF (DV) Viên 8027 8027
579 Berocca EF vỉ (VN-19391-15) Viên 8250 8250
580 BERODUAL 10ML Bình/Hộp/Lọ 132323 132323
581 BERODUAL 10ML Bình/Hộp/Lọ 132323 132323
582 Berodual 10ml xịt 200 liều(VN-17269-13) Chai 138938 138938
583 BERODUAL 20ML Lọ 96870 96870
584 Berodual 20ml Lọ 96870 96870
585 BERODUAL SOL 20ML (DV) Chai 101714 101714
586 Berodual Sol 20ml (VN-16958-13) Chai 101714 101714
587 BE-STEDY 24 (VN-15722-12) Viên 2818 2818
588 Betaderm-neomycin 10g (VD-19213-13) Tube 14300 14300
589 Betadine antiseptic 15ml(VN-106910-10) Chai 17640 17640
590 BETADINE CREAM ( bôi da ) (DV) Tube 51708 51708
591 BETADINE GARGLE 1% 125ML (DV) Chai 62160 62160
592 BETAHISTIN 16 A.T Viên 210 210
593 BETAHISTIN 16 A.T Viên 242 242
594 BETAHISTIN 16 A.T Viên 357 357
595 BETAHISTIN 16 A.T (VD-24741-16) Viên 278 278
596 Betahistin 24 A.T Viên 368 368
597 Betahistin 8 A.T Viên 175 175
598 BETAHISTIN 8 A.T Viên 190 190
599 BETAHISTIN 8 A.T Viên 222 222
600 BETAHISTIN 8 A.T Viên 222 222
601 BETAHISTIN 8 A.T Viên 324 324
602 BETAHISTIN 8 A.T ( DV ) Viên 255 255
603 BETAHISTIN 8 A.T (VD-25651-16) Viên 255 255
604 BETAHISTINE 16 Viên 497 497
605 BETAHISTINE 16 Viên 950 950
606 BETAHISTINE 16 MG (DV) Viên 278 278
607 Betahistine 16mg (VD-22365-15) Viên 1650 1650
608 BETALOC ZOK 25 MG (DV) Viên 5844 5844
609 Betaloc Zok 25MG Viên 5844 5844
610 BETAMETHASON Tuýp 25500 25500
611 BETAMETHASON Tube 27500 27500
612 BETASALIC Tuýp 7900 7900
613 BETASALIC Tube 8350 8350
614 BETASALIC Tube 7900 7900
615 BETASALIC Tube 7900 7900
616 Betaserc 16 (VN-17206-13) Viên 3846 3846
617 BETASERC 16MG (DV) Viên 3846 3846
618 BETASERC 24 MG (DV) Viên 6558 6558
619 BETASERC 24MG Viên 5962 5962
620 BETASERC 24MG Viên 5962 5962
621 BETASERC 24MG (VN-21651-19) Viên 6558 6558
622 BETOPTIC S 0.25% 5ML Lọ 85100 85100
623 Betoptic S Drop 0.25% 5ml (VN-20837-17) Lọ 89355 89355
624 BETOPTIC S  0.25%  5ML 1'S Lọ 85100 85100
625 BETOPTIC S  0.25%  5ML 1'S Lọ 85100 85100
626 BETOPTIC S  0.25%  5ML 1'S Lọ 85100 85100
627 BFS - MECOBAL Lọ/Ống 13150 13150
628 BFS-ADENOSIN 6MG/2ML (DV) Lọ 840000 840000
629 BFS-NABICA 8,4% Lọ/Ống 19740 19740
630 BFS-NABICA 8,4% Ống 19740 19740
631 BFS-NALOXONE Ống 29400 29400
632 BFS-NALOXONE Ống 29400 29400
633 BFS-NALOXONE 0.4MG/ML (DV) Ống 31458 31458
634 BFS-NEOSTIGMINE 0.5 Ống 6825 6825
635 BFS-NORADRENALINE 1MG Ống 28000 28000
636 BICEBID 100 Viên 756 756
637 BICEBID 100 Viên 739 739
638 Bicefzidim 1g Lọ 9990 9990
639 Bicefzidim 2g Chai/Túi/Lọ/Ống 20475 20475
640 Bicimax Viên 4950 4950
641 BIDACIN Viên 609 609
642 BIDINATEC 10 Viên 231 231
643 BIDISUBTILIS Gói 399 399
644 BIDIZEM 60 Viên 756 756
645 BIDIZEM 60 Viên 777 777
646 BIDIZEM 60 Viên 777 777
647 BIDIZYM KABI 2ML (DV) Ống 2933 2933
648 Bidizym kabi 2ml(VD-10614-10 Ống 2933 2933
649 Bifacold Gói 483 483
650 BIFEHEMA Ống 2583 2583
651 BIFEHEMA Ống 2142 2142
652 BIFOPEZON 1G Lọ 9408 9408
653 Bikozol Tube 3780 3780
654 BIKOZOL Tuýp 3339 3339
655 BIKOZOL Tube 3381 3381
656 BILGREL 75MG (DV ) CLOPIDOGREL Viên 12840 12840
657 BILGREL 75MG (VN-17477-13) Viên 12840 12840
658 Biloba stada 40mg Viên 1000 1000
659 BILOXCIN EYE Lọ 2688 2688
660 BINEUROX Viên 714 714
661 Binystar Gói 1200 1200
662 Bioskin gel rửa tay khô Chai 46200 46200
663 BIOSUBTYL- II Gói 378 378
664 Bipisyn Lọ 12285 12285
665 Bipp C Gói 2783 2783
666 Bipp Kẽm Gói 5082 5082
667 Biracin-E Lọ 2856 2856
668 BIRACIN-E Lọ 2982 2982
669 Biracin-E Lọ 3200 3200
670 BIRACIN-E Lọ 3381 3381
671 Biragan 150 Viên 1869 1869
672 BIRAGAN 150 Viên 1638 1638
673 BIRAGAN 150 Viên 1638 1638
674 Biragan 150 Viên 1491 1491
675 BIRAGAN 150 Viên 1449 1449
676 Biragan 150mg Viên 1491 1491
677 Biragan 300 Viên 1596 1596
678 Biragan 300 Viên 1890 1890
679 BIRAGAN 300 Viên 1890 1890
680 BIRAGAN 300 Viên 1806 1806
681 Biragan 300 Viên 1596 1596
682 BIRAGAN 300 Viên 1596 1596
683 BIRESORT 10 ( ISOSORBID 10MG ) (DV) Viên 693 693
684 BIRESORT 10MG (DV) Viên 587 587
685 BIRESORT 10MG (DV) VD -28232-17 Viên 693 693
686 BIRESORT 10MG(VD-28232-17) Viên 693 693
687 Bisacodyl DHG (VD-21129-14) Viên 315 315
688 BISACODYL DHG 5MG (DV) Viên 315 315
689 Bisacodyldhg Viên 275 275
690 BISACODYLDHG Viên 250 250
691 BISACODYLDHG Viên 250 250
692 BISACODYLDHG Viên 248 248
693 BISACODYLDHG Viên 248 248
694 BISACODYLDHG Viên 248 248
695 BISACODYLDHG Viên 250 250
696 Bishepa 200mg(VN-8725-09) Viên 2800 2800
697 BISOLOC 2.5 MG (VD-16169-11) Viên 1375 1375
698 Bisoloc 2.5mg (VD-16169-11) Viên 1328 1328
699 Bisoloc 5mg (VD-16168-11) Viên 2053 2053
700 BISOPLUS HCT 5/12,5 Viên 2394 2394
701 BISOPLUS HCT 5/12.5 Viên 2394 2394
702 Bisoprolol Viên 344 344
703 BISOPROLOL Viên 156 156
704 BISOPROLOL Viên 258 258
705 BISOPROLOL Viên 298 298
706 Bisoprolol 2.5 Viên 550 550
707 BISOPROLOL 2.5MG (VN-18126-14) Viên 2508 2508
708 BISOPROLOL PLUS HCT 2.5/6.25 Viên 2200 2200
709 Bisoprolol stada 5mg Viên 1650 1650
710 BISOPROLOL STADA 5MG Viên 1974 1974
711 Bisostad 5 Viên 1974 1974
712 Biviantac Viên 1300 1300
713 BIVIANTAC Viên 1650 1650
714 BIVIANTAC Viên 1500 1500
715 BIVIANTAC Viên 1500 1500
716 BIVIANTAC Viên 1300 1300
717 BIVIANTAC Viên Nén 1300 1300
718 BIVIANTAC Viên 1300 1300
719 BIVIFLOX Lọ 264000 264000
720 Bivinadol 500mg Viên 105 105
721 Bivolcard 5 Viên 1700 1700
722 BIVOLCARD 5 Viên 1680 1680
723 Bivolcard 5 Viên 1700 1700
724 BIVOLCARD 5 Viên 2750 2750
725 BLUECEZINE (DV) CETIRIZIN 10MG Viên 4378 4378
726 BLUECEZINE (VN-20660-17) Viên 4378 4378
727 BỔ GAN TIÊU ĐỘC LIVSIN-94 Viên 1800 1800
728 Bocalex C 1000 (VD-22366-15) Viên 1265 1265
729 Bocalex multi Viên 1513 1513
730 Bocalex Multi Viên 1268 1268
731 BOFIT F Viên 315 315
732 BOFIT F Viên 331 331
733 Bofit F (VD-28803-18) Viên 809 809
734 BOLABIO Gói 4900 4900
735 BOLIVERIC Viên 840 840
736 BƠM HẬU MÔN GLYCERIN 60% 3ML Ống 1452 1452
737 BONCIUM (DV) Viên 5335 5335
738 BONCIUM (VN-20172-16) Viên 5335 5335
739 BONICAL 0.25UG (DV) Viên 2200 2200
740 Bonky (VD-2690-07) Viên 2500 2500
741 Bonmax 60mg(VN-10163-10) Viên 4714 4714.281
742 BONSARTINE (DV) LOSARTAN 25MG Viên 2090 2090
743 BONSARTINE (VN-19448-15) Viên 2090 2090
744 Bordamin H-5000 (VN-5450-10) Ống 18425 18425
745 Boreas Viên 380 380
746 Bosrontin 300mg (VD-24140-16) Viên 4400 4400
747 BOSUZINC Gói 2200 2200
748 BOURABIA-4 Viên 1100 1100
749 Brexin (VN-18799-15) Viên 9174 9174
750 BREXIN (PIROXICAM 20MG ) (DV) Viên 9007 9007
751 BRICANYL (VN-20227-17) Ống 13789 13789
752 BRICANYL INJ 0.5MG/ML (DV) Ống 13789 13789
753 BRIDION INJ 100MG/2ML (DV) (SUGAMMADEX) 0.5Ml 521625 521625
754 BRIDION INJ 100MG/2ML (DV)(sugammadex) Lọ 2086500 2086500
755 Brikorizin Viên 240 240
756 BROMETIC 2MG/10ML Ống 4500 4500
757 Bromhexin Viên 33 33
758 BROMHEXIN Viên 35 35
759 BROMHEXIN Viên 36 36
760 BROMHEXIN 4 Viên 45 45
761 BROMHEXIN 8MG (DV) Viên 111 111
762 BROMHEXIN A.T Chai 10605 10605
763 BROMHEXIN A.T Chai 10605 10605
764 Bromhexine 4mg/2ml Ống 13000 13000
765 BROMHEXINE A.T Ống 1722 1722
766 BROMHEXINE A.T Ống 1932 1932
767 BROMHEXINE A.T Chai 11130 11130
768 Brulamycin 5ml Chai 39593 39593
769 B-SOL Tuýp 18000 18000
770 B-SOL Tube 19000 19000
771 B-SOL Tube 19000 19000
772 B-SOL Tube 20000 20000
773 B-SOL 10G Tube 18000 18000
774 BUDESONIDE TEVA 0,5MG/2ML Ống 12534 12534
775 BUPIVACAIN 5MG/ML (DV) Ống 44100 44100
776 BUSCOPAN 10MG (DV) Viên 1318 1318
777 BUSCOPAN 20MG/1ML (DV) Ống 9859 9859
778 Buscopan 20mg/ml Ống 8376 8376
779 BUSCOPAN 20MG/ML Lọ/Ống 8376 8376
780 BUSCOPAN INJ. 20MG/1ML Ống 8376 8376
781 Buscopan Tab. 10Mg B/100 Viên 1120 1120
782 BUSCOPAN TAB. 10MG B/100 Viên 1120 1120
783 BUSTIDIN 20 (VD-24996-16) Viên 2486 2486
784 BUSTIDIN 20MG (DV) Viên 2486 2486
785 BUTOCOX 500 Viên 2390 2390
786 BUTOCOX 500 Viên 2150 2150
787 BUTOCOX 750 Viên 3654 3654
788 BVPALIN (VD-27578-17) Viên 9630 9630
789 CA10 GENTLE SCRUB CREAM (Kem tẩy tế bào chết) Đơn Vị 20000 20000
790 Caavirel Viên 16800 16800
791 Calci B1,B2,B6 Ống 2756 2756.25
792 CALCI CLORIC 0,5MG /5ML (DV) Ống 1870 1870
793 CALCI CLORID Ống 1008 1008
794 Calci clorid 0.5g/5ml Vidipha Ống 1870 1870
795 CALCI CLORID 500MG/ 5ML (DV) Ống 1260 1260
796 Calci clorid 500mg/5ml Ống 1260 1260
797 CALCI CLORID 500MG/5ML (DV) Ống 1686 1686
798 Calci clorid 50mg/5ml Ống 1430 1430
799 Calci D Viên 198 198
800 CALCI GLUBIONAT KABI Ống 5500 5500
801 Calci glubionat Kabi Ống 5500 5500
802 CALCI GLUBIONAT KABI (DV) Ống 7062 7062
803 Calci glubionat kabi (VD-11240-10) Ống 7062 7062
804 Calci milk D (VD-15341-11) Chai 18900 18900
805 CALCITRIOL Viên 265 265
806 CALCITRIOL Viên 268 268
807 CALCITRIOL Viên 500 500
808 CALCIUM CORBIERE 10ML (DV) Ống 5505 5505
809 CALCIUM CORBIERE 5ML (DV) Ống 4244 4244
810 Calcium D (VD-19719-13) Viên 187 187
811 Calcium Sando 600 + vitamin D3(VN-18395-14) Viên 4830 4830
812 Calcium stada 10ml(VD-11958-10) Ống 2566 2566
813 Calcium stada 500mg Viên 2500 2500
814 CALCIUM STELLA 500MG Viên 3500 3500
815 Calcium Stella C.PP 5ml (VD-25981-16) Ống 2200 2200
816 Calcium Vpc Viên 1193 1193
817 CALCIUM VPC Viên 1194 1194
818 CALCIUM VPC 500 Viên 1189 1189
819 CALDIHASAN Viên 840 840
820 CALDIHASAN Viên 840 840
821 CALDIHASAN Viên 840 840
822 Calmilk corbiere (VD-15711-11) Viên 1870 1870
823 Calvit D(VD-21555-14) Viên 165 165
824 CAMISEPT Chai 52500 52500
825 CAMISEPT Chai 52500 52500
826 CAMISEPT Chai 45000 45000
827 Cammic Ống 4190 4190
828 CAMMIC Viên 2300 2300
829 CAMMIC Ống 2205 2205
830 CAMMIC Viên 2000 2000
831 CAMMIC Viên 1680 1680
832 CAMMIC Ống 6300 6300
833 CAMMIC Viên 1600 1600
834 CAMMIC Viên 1680 1680
835 CAMMIC ỐNG (DV) 500mg/5ml Ống 8800 8800
836 Cammic ống 250mg/5ml (DV) Ống 2426 2425.5
837 CAMTAX Lọ 34270 34270
838 CAMTAX 1G (DV)(CEFTAZIDIME) (DV) Lọ 34270 34270
839 CANDID V1 (VN-19659-16) Viên 49220 49220
840 CANESTEN 10MG/G CREAM 20G (VN-17648-14) Tube 54835 54835
841 Canzeal 2mg (VN-11157-10) Viên 1844 1844
842 Canzeal 4mg (VN-11158-10) Viên 3167 3167
843 CANZEAL 4MG (DV) Viên 3167 3167
844 Cao sao vàng 16g (VD-20629-14) Hộp 27000 27000
845 Cao sao vàng 20g Chai 31000 31000
846 Cao xoa cúp vàng 40g Chai 20000 20000
847 Caplor (VN-17461-13) Viên 2016 2016
848 Caplor 75mg (VN-17461-13) Viên 4500 4500
849 Captohexal 25mg(VN-4475-07) Viên 1085 1085.0648
850 CAPTOPRIL Viên 103 103
851 CAPTOPRIL Viên 82 82
852 CAPTOPRIL 25MG DOMESCO (DV) Viên 894 894
853 Captopril Stada 25 mg Viên 550 550
854 Captopril Stada 25 mg Viên 550 550
855 Captopril stada 25mg Viên 480 480
856 Captopril Stella 25mg Viên 550 550
857 CARBAMAZEPIN Viên 840 840
858 CARBAMAZEPIN 200MG Viên 1260 1260
859 Carbocistein 200mg Gói 1512 1512
860 Cardesartan 16 Viên 1302 1302
861 CARDESARTAN 8 Viên 798 798
862 CARDIJECT Ống/Lọ 40500 40500
863 CARHUROL 10 Viên 693 693
864 CARHUROL 20 Viên 1092 1092
865 CARVESTAD 6.25 Viên 690 690
866 CAVINTON Viên 2688 2688
867 CAVINTON Viên 2394 2394
868 CAVINTON FORTE Viên 3570 3570
869 CAVINTON FORTE Viên 3570 3570
870 CAVINTON FORTE 10MG (VN-17951-14) Viên 3927 3927
871 Cazerol Viên 1890 1890
872 Cazerol 200mg Viên 1890 1890
873 CEBEST Gói 8800 8800
874 CEBEST Gói 8800 8800
875 CEBEST 200 (DV) Viên 13375 13375
876 CEBEST 200MG (VD-28339-17) Viên 13375 13375
877 Cedetamin Viên 98 98
878 CEDETAMIN Viên 81 81
879 CEDETAMIN Viên 82 82
880 CEDIFRAD 500 Viên 1089 1089
881 CEFACLOR Viên 2773 2773
882 CEFACLOR 250 MG Viên 1386 1386
883 CEFACLOR 250 MG Viên 1435 1435
884 CEFACLOR 500MG Viên 3150 3150
885 CEFACLOR TVP 125MG Gói 1234 1234
886 CEFACYL 250 Gói 688 688
887 Cefacyl 500 Viên 710 710
888 CEFADROXIL 500 MG (DV) Viên 4004 4004
889 CEFADROXIL 500MG Viên 768 768
890 CEFADROXIL 500MG Viên 3633 3633
891 CEFADROXIL 500MG Viên 820 820
892 CEFADROXIL 500MG Viên 820 820
893 Cefadroxil 500mg ( VD-30196-18) Viên 3996 3996
894 Cefalexin (Meceta 700mg)(VN- 16669-12) Viên 3278 3278
895 CEFALEXIN 500MG Viên 675 675
896 Cefdina 250 Gói 5700 5700
897 CEFDINA 250 Gói 5250 5250
898 CEFDINA 250 Gói 7350 7350
899 CEFDINA 250 Gói 9450 9450
900 Cefdinir Viên 3050 3050
901 CEFDINIR Viên 2442 2442
902 CEFDINIR Viên 2438 2438
903 CEFDINIR Viên 2520 2520
904 CEFDINIR Viên 2520 2520
905 CEFDINIR Viên 2775 2775
906 CEFDINIR 125 Gói 1688 1688
907 CEFDINIR 125 Gói 2194 2194
908 Cefdinir 125mg (VD-27558-17) Gói 8316 8316
909 Cefdinir 300mg (VD-27559-17) Viên 12600 12600
910 Cefimark 200mg Viên 8000 8000
911 Cefimbrand 100 Gói 1403 1403
912 CEFIMBRANO 100 Gói 924 924
913 CEFIMBRANO 100 Gói 1029 1029
914 Cefix Vpc 200 Viên 1210 1210
915 Cefixim (Fixkem 200mg)(VN- 10374-10) Viên 8900 8900
916 Cefixim 50Mg Gói 915 915
917 CEFIXIM 50mg Gói 777 777
918 CEFIXIM 50MG Gói 943 943
919 Cefixim 50mg Gói 925 925
920 CEFIXIME 100MG (VD-30185-18) Gói 5671 5671
921 Cefixime 200mg Viên 1520 1520
922 CEFIXIME MKP 50 Gói 2100 2100
923 CEFNIRVID 125 Gói 1575 1575
924 CEFNIRVID 125 Gói 1838 1838
925 Cefnirvid 125mg Gói 3570 3570
926 CEFODOMID 100 Gói 1203 1203
927 CEFOLIFE 1G (DV) Lọ 11550 11550
928 Cefolife 1g( VN-13294-11) Lọ 11550 11550
929 CEFORIPIN 100 Viên 1048 1048
930 CEFORIPIN 100 Viên 958 958
931 CEFORIPIN 100 Viên 988 988
932 Ceforipin 200 Viên 2350 2350
933 CEFORIPIN 200 Viên 1768 1768
934 CEFORIPIN 200 Viên 1992 1992
935 CEFORIPIN 200MG Viên 1945 1945
936 CEFOTAXIME 1GM (DV) Lọ 10450 10450
937 CEFOTAXONE 1G Lọ 6006 6006
938 CEFPODOXIM 200 Viên Nang 1580 1580
939 CEFPODOXIM 200 Viên 1658 1658
940 CEFPODOXIM 200 Viên 1718 1718
941 CEFRADIN 500MG Viên 4580 4580
942 CEFTAZIDIM 1G (DV) Lọ 14260 14260
943 CEFTIBIOTIC 2000 Lọ 93000 93000
944 CEFTIZOXIM Lọ 18800 18800
945 CEFTIZOXIM 1G Lọ 15600 15600
946 Ceftriaxone EG 1g/10ml Lọ 17780 17780
947 Ceftrimini VN-8699-09 Viên 3000 3000
948 Ceftrione 1g Lọ 5850 5850
949 Ceftrione 1g Lọ 5850 5850
950 Cefurofast 750 Lọ 24400 24400
951 CEFUROFAST 750 Chai/Lọ/Ống 22600 22600
952 CEFUROFAST 750 Lọ 22600 22600
953 CEFUROFAST 750MG TIÊM (DV) Lọ 24182 24182
954 CEFUROVID 125 Gói 1483 1483
955 CEFUROVID 250 Viên 1628 1628
956 CEFUROXIM 500mg Viên 2730 2730
957 Cefuroxim 750Mg Lọ 9900 9900
958 Cefuroxim 750mg tiêm Lọ 12705 12705
959 CEFUROXIM 750MG TIÊM (DV) Ống 12705 12705
960 CEFUSTAD 750mg TIÊM (DV) Lọ 34650 34650
961 Cefxon Inj 1g (VN-14779-12) Lọ 19800 19800
962 CEFXON INJ 1G(DV) Lọ 19800 19800
963 Celecoxib Viên 524 524
964 CELECOXIB Viên 578 578
965 CELECOXIB Viên 533 533
966 Celest (46909/17/CBMP-QLD) Tube 315000 315000
967 CelexDHG 250mg Gói 815 815
968 Celofin 200 Viên 780 780
969 CELOSTI 200 Viên 2138 2138
970 CELOSTI 200 Viên 3570 3570
971 CELOSTI 200 MG (DV) Viên 3927 3927
972 CEMOFAR 10% 20ML (VD-13363-10) Chai 7508 7508
973 CENCLAR 500MG Viên 7002 7002
974 CENMOPEN 200MG (DV) Viên 2017 2017
975 Cephalexin 500mg Viên 720 720
976 CEPHALEXIN 500mg Viên 756 756
977 Cephalexin PMP 250 Viên 920 920
978 Cephalexin PMP 500 Viên 1450 1450
979 Ceplor Vpc 125 Gói 1260 1260
980 Ceplor VPC 250mg Viên 1468 1468
981 CEPLORVPC 500 Viên 2689 2689
982 Ceraapix Lọ 44100 44100
983 CERAAPIX Lọ 40000 40000
984 CERACEPT 1,5G Lọ/Ống 44500 44500
985 CERAHEAD-F Viên 739 739
986 Cerebrolysin Ống 52788 52788
987 Cerebrolysin Ống 53865 53865
988 Cerebrolysin Ống 52788 52788
989 Cerebrolysin Ống 53865 53865
990 CEREBROLYSIN 10ML (DV) Ống 110210 110210
991 Cerebrolysin 10ml ống Ống 110210 110210
992 CETAMPIR 800 Viên 1083 1083
993 CETAMPIR 800 Viên 1083 1083
994 CETAPHIL 125 ML (DV) Chai 104538 104538
995 CETAPHIL 500 ML (DV) Chai 251900 251900
996 CETAPHIL BABY GENTLE 230ML (DV) Chai 130169 130169
997 Cetazin Viên 84 84
998 CETECO PREDNISOLON Gói 1827 1827
999 Ceteco Prednisolon (VD-27173-17) Gói 2750 2750
1000 CETECO PRENISOLON Gói 1890 1890
1001 CETECOPEPTIN (DV) Viên 1100 1100
1002 Cetirizin 10mg Viên 158 158
1003 Cetirizin 10mg Viên 185 185
1004 CETIRIZIN STADA 10MG (DV) Viên 440 440
1005 Cetirizine Stada 10 mg Viên 320 320
1006 Cetirizine stada 10mg (VD-18108-12) Viên 440 440
1007 Cetirizine Stella 10mg Viên 481
1008 Cevit 500mg/5ml Ống 1554 1554
1009 Cevit 500mg/5ml Ống 1393 1393
1010 CEVIT 500MG/5ML (VD-10463-10) Ống 1532 1532
1011 Cevit Rutin (VD-30673-18) Viên 237 237
1012 CEVITA 500 Ống 1470 1470
1013 Cevita 500mg/5ml (VD-16490-12) Ống 1802 1802
1014 CEZMETA Gói 750 750
1015 CF06 DEEP CLEANSING MASK (Mặt nạ làm sạch sâu) Đơn Vị 45000 45000
1016 CF37 INSTENSE SMOOTHING MASK (Mặt nạ làm láng mịn da) Đơn Vị 45000 45000
1017 CF47 CALENDULA MASK (Mặt nạ chứa chiết xuất Calenula) Đơn Vị 45000 45000
1018 Children's Tylenol 60ml(VN-14213-11) Chai 26880 26880.0525
1019 CHIROCAINE 5MG/ML (DV) Ống 138000 138000
1020 CHLOPHENIRAMIN 4MG (VD-28963-18) Viên 483 483
1021 CHOBIL Viên 530 530
1022 CHOBIL Viên 530 530
1023 Chobil Viên 530 530
1024 Chobil (VD-9992-10) Viên 610 610
1025 CHOBILL (DV) Viên 610 610
1026 CHOLIVER Viên 210 210
1027 Choliver Viên 210 210
1028 ChymoGreen(VN-10823-10) Ống 6279 6279
1029 Ciacca 10g Tube 48150 48150
1030 CICA SOOTHING CREAM (Kem làm lành da, giữ ẩm, làm mềm da) Tube 340000 340000
1031 CICAFATE (phục hồi các vùng da mỏng manh và nhạy cảm ) Tube 319000 319000
1032 CIHEPTAL 1200 (PIRACETAM 1200MG ) DV Ống 10272 10272
1033 CIHEPTAL 1200MG (VD-26871-17) Ống 10272 10272
1034 CILZEC 40MG (DV) Viên 689 689
1035 Cimetidin stada 400mg Viên 495 495
1036 Cinnarizin Viên 46 46
1037 CINNARIZIN Viên 52 52
1038 CINNARIZIN Viên 48 48
1039 CINNARIZIN Viên 45 45
1040 CIPLOX (DV) Chai 20000 20000
1041 Ciplox 5ml (VN-17292-13) Chai 20000 20000
1042 CIPOGIP 500MG (VN-19873-16) Viên 7970 7970
1043 CIPOSTRIL Tube 177000 177000
1044 CIPROBAY 400MG/200ML (VN-19012-15) Chai 298204 298204
1045 Ciprobay 500mg (VN-14009-11) Viên 16000 16000
1046 Ciprofloxacin Viên 468 468
1047 CIPROFLOXACIN Viên 930 930
1048 CIPROFLOXACIN Viên 418 418
1049 CIPROFLOXACIN 0,3 % (DV) Chai 4400 4400
1050 Ciprofloxacin 0,3% Lọ 2730 2730
1051 Ciprofloxacin 0,3% Chai/Lọ 2027 2027
1052 CIPROFLOXACIN 0,3% Chai 2030 2030
1053 CIPROFLOXACIN 0,3% Lọ 2625 2625
1054 Ciprofloxacin 0.3% Chai 2763 2763
1055 Ciprofloxacin 0.3% Chai 4400 4400
1056 Cirbrain Inj 1g (VN-10327-10) Ống 6600 6600
1057 CIRBRAIN INJ 1G(DV) Ống 6600 6600
1058 CLAMINAT 1,2 G Lọ 35800 35800
1059 CLAMINAT 1,2G Lọ 36000 36000
1060 CLAMINAT 1,2G Lọ 33500 33500
1061 CLAMOGENTIN 0,5/0,1 Lọ 18800 18800
1062 CLANOZ Viên 400 400
1063 CLANOZ 10MG (DV) Viên 700 700
1064 Clanzen Viên 308 308
1065 CLANZEN Viên 154 154
1066 CLANZEN Viên 304 304
1067 Clarithromycin 250Mg Viên 1300 1300
1068 CLARITHROMYCIN 250MG Viên 1470 1470
1069 Clarithromycin 500 Viên 2187 2187
1070 CLARITHROMYCIN 500 Viên 2185 2185
1071 Clazic SR 30mg Viên 558 558
1072 CLAZIC SR 30MG (DV) Viên 1255 1255
1073 Climabel 2.5mg 320500 320500
1074 CLINDACINE 300 Ống 18900 18900
1075 Clindacine 300mg/2ml Ống 18900 18900
1076 Clindacine 300mg/2ml (VD-18003-12) Ống 20790 20790
1077 Clindamycin (Pyclin 300mg)(VD-11876-10) Viên 2541 2541
1078 CLINDASTAD 150MG (DV) Viên 1210 1210
1079 CLODERM CREAM 15G (DV) Tube 39000 39000
1080 Cloderm cream 15g (VN-13178-11) Tube 39000 39000
1081 CLODERM SCALP 30ML (VN-13177-11) Chai 84658 84658
1082 CLONAFOS 50MG (VD-20522-14) Viên 845 845
1083 CLOPALVIX PLUS Viên 3890 3890
1084 CLOPIDOGREL 75MG (DV) G5 Viên 614 614
1085 Clopidogrel 75mg (G5) Viên 614 614
1086 Cloramphenicol 0,4% Lọ 2321 2321
1087 Cloramphenicol 0,4% nhỏ mắt Chai 2709 2709
1088 Cloramphenicol 0.4% Chai 12100 12100
1089 CLORAMPHENICOL 0.4% (DV) Tube 1760 1760
1090 CLORAXIN 0,4% Lọ 2320 2320
1091 CLORPHENIRAMIN Viên 39 39
1092 CLORPHENIRAMIN Viên 35 35
1093 CLORPHENIRAMIN 4 Viên 34 34
1094 CLORPHENIRAMIN 4 Viên 34 34
1095 CLORPHENIRAMIN 4 Viên 34 34
1096 CLORPHENIRAMIN 4MG (DV) Viên 97 97
1097 Clorpheniramin 4mg S.PHARM Viên 121 121
1098 Clorpheniramin Maleat 4Mg Viên 28 28
1099 CLORPHENIRAMIN MALEAT 4MG Viên 30 30
1100 Clorpheniramine-4 syrup Axcel (VN-12273-11) Chai 26950 26950
1101 CLOTRIMAZOL Viên 680 680
1102 CLOTRIMAZOL Viên 690 690
1103 CLOTRIMAZOL VCP Tuýp 12000 12000
1104 CLOTRIMAZOL VCP Tube 12000 12000
1105 Clotrimazole (Patylcrem 1%) Tube 6741 6741
1106 CLYODAS 150 Viên 777 777
1107 CLYODAS 300 Viên 1764 1764
1108 CoAmaryl 2mg/500mg VN-7825-09 Viên 4516 4516
1109 Co-Aprovel 150/12.5mg( VN-16721-13) Viên 11570 11570
1110 Codlugel Plus Gói 1995 1995
1111 CODODAMED (PREGABALINA 75MG ) DV Viên 16800 16800
1112 CODODAMED (VN-21928-19) Viên 16800 16800
1113 Co-Dovel 150Mg/12,5Mg Viên 1987 1987
1114 CO-DOVEL 150MG/12,5MG Viên 1795 1795
1115 COENZYME Q 10 (DV) Viên 7590 7590
1116 Colchicin Viên 234 234
1117 COLCHICIN Viên 302 302
1118 COLCHICIN 1MG Viên 265 265
1119 COLCHICIN 1MG Viên 420 420
1120 COLCHICIN 1MG Viên 294 294
1121 COLCHICINE Viên 300 300
1122 Colchicine 1mg Viên 234 234
1123 COLCHICINE 1MG (DV) Viên 1386 1386
1124 COLCHICINE GALIEN Viên 220 220
1125 Colchine 1mg (VD-17215-12) Viên 1092 1092
1126 COLDACMIN FLU Viên 257 257
1127 Coldacmin Sinus (VD-25497-16) Viên 314 314
1128 COLITIS Viên 2500 2500
1129 COLITIS Viên 2625 2625
1130 COLITIS Viên 2625 2625
1131 COLITIS Viên 2625 2625
1132 Colocol suppo 150 (Paracetamol) (VN-16584-12) Viên 1000 1000
1133 Colocol suppo 300 (Paracetamol) (VD-10368-10) Viên 1500 1500
1134 Coltramyl 4mg (VD-22638-15) Viên 4675
1135 COLTRAMYL4MG(DV) Viên 4675 4675
1136 Cốm Hòa Tan Hepagon Gói 8500 8500
1137 Combif AR (9573/2012/YT-CNTC) Viên 8672 8672
1138 COMBIVENT Ống 16074 16074
1139 COMBIVENT 2,5MG + 0,5MG B/10 Ống 16074 16074
1140 COMBIVENT 2.5MG /0.5 MG /25ML (DV) Ống 17681 17681
1141 Combivent 2.5mg/0.5mg 2.5ml (VN-10786-10) Ống 17681 17681
1142 COMBIWAVE B50 Bình 164997 164997
1143 Combizar Viên 1040 1040
1144 COMBIZAR (DV) Viên 3562 3562
1145 Combizar Tab 3x10's Viên 986 986
1146 COMEGIM Viên 345 345
1147 CoMiaryl 2mg/500mg Viên 2390 2390
1148 COMIARYL 2MG/500MG Viên 2499 2499
1149 Comiaryl 2mg/500mg Viên 2499 2499
1150 COMIARYL 2MG/500MG Viên 2499 2499
1151 COMVIT H5000 (DV) Lọ 11000 11000
1152 Comvit H5000 (VN-11643-10) Lọ 11000 11000
1153 Cồn 70 (60 ml) Chai 4300 4300
1154 CỒN BORIC 3% Chai/Lọ 6300 6300
1155 CỒN BORIC 3% Chai/Lọ 6300 6300
1156 CỒN BORIC 3% Chai/Lọ 6300 6300
1157 CỒN BORIC 3%(DV) Lọ 9130 9130
1158 Cồn BSI 20ml Chai 6000 6000
1159 Concor 2.5 (Glocor) Viên 1300 1300
1160 CONCOR 2.5MG (DV) Viên 3619 3619
1161 Concor 2.5mg(VN-18023-14) Viên 3619 3619
1162 CONCOR 5MG (DV) Viên 4934 4934
1163 Concor 5mg(VN-17521-13) Viên 4934 4934
1164 CONIPA PURE Ống 5500 5500
1165 Copegrel 75mg Viên 9200 9199.9999
1166 COPERIL 4 Viên 651 651
1167 COPERIL 4 Viên 1900 1900
1168 COPERIL PLUS Viên 840 840
1169 COPERIL PLUS Viên 1749 1749
1170 COPIN TAP (DV) Viên 278 278
1171 CORDARONE Viên 6750 6750
1172 CORDARONE 150MG/3ML Ống 30048 30048
1173 CORDARONE 150MG/3ML Ống 30048 30048
1174 CORDARONE 150MG/3ML Ống 30048 30048
1175 CORDARONE 150MG/3ML (DV) Ống 32151 32151
1176 Cordarone 150mg/3ml (VN-11316-10) Ống 32722 32722
1177 CORDARONE 150mg/3ml Inj Ống 30048 30048
1178 Cordarone 150Mg/3Ml Inj B/ 6 Amps X 3Ml ỐNg 30048 30048
1179 CORDARONE 150mg/3ml Inj B/ 6 Amps x 3ml Ống 30048 30048
1180 CORDARONE 200MG (DV) Viên 7766 7766
1181 Cordarone 200Mg B/ 2Bls X 15 Tabs Viên 6750 6750
1182 CORDARONE 200mg B/ 2bls x 15 Tabs Viên 6750 6750
1183 Corneil-2,5 Viên 439 439
1184 CORNEIL-2,5 Viên 320 320
1185 CORNEREGEL (DV) TUBE Tube 53025 53025
1186 Corneregel 5% (VN-15470-12) Tube 53025 53025
1187 CORTANCYL 5MG Viên 1127 1127
1188 Corti RVN Lọ 14000 14000
1189 CORTI RVN Lọ 14000 14000
1190 Cortirvn 8g (VD-20073-13) Chai 14700 14700
1191 Cotilam Tube 7200 7200
1192 COTILAM Tube 6900 6900
1193 COTILAM Tube 6900 6900
1194 COTILAM Tube 7200 7200
1195 COTRIMOXAZOL 480MG Viên 199 199
1196 COTRIMOXAZOL 960MG Viên 404 404
1197 COVERAM 5-5 TAB 5MG/5MG 30'S Viên 6589 6589
1198 COVERSYL (DV) Viên 7475 7475
1199 COVERSYL 5MG (DV) Viên 6498 6498
1200 Coversyl plus 5/1.25 mg tab Arginine 30's Viên 6500 6500
1201 COVERSYL PLUS 5MG/1,25MG (DV) Viên 7475 7475
1202 Coversyl Tab 5mg 30's Viên 5650 5650
1203 Coxirich 200 Viên 515 515
1204 CRAVIT 1.5% Lọ 115999 115999
1205 Cravit Inj 500mg 100ml Chai 260610 260610
1206 Crestor 10mg (VN-18150-14) Viên 16350 16350
1207 CRILA Viên 2900 2900
1208 CRINAPHUSA - TRINH NỮ HOÀNG CUNG Viên 2898 2898
1209 CRINAPHUSA- TRINH NỮ HOÀNG CUNG Viên 3528 3528
1210 Crinone Gel 8% (VN-18937-15) Ống 114697 114697
1211 Cristan 100mg Viên 2933 2933
1212 Crondia 30 Mr Viên 560 560
1213 Crotaminton stada 10% (VD-24574-16) Tube 29400 29400
1214 CROTAMITON STADA 10% Tube 24000 24000
1215 CRYBOTAS 100 Viên 4650 4650
1216 CRYBOTAS 100 Viên 5390 5390
1217 CRYBOTAS 100 Viên 5390 5390
1218 CYTAN Viên 612 612
1219 D.E.P Lọ 8000 8000
1220 D.E.P Lọ 7500 7500
1221 D.E.P ( VS-4958-16 ) Chai 5000 5000
1222 Dacolfort Viên 728 728
1223 DACOLFORT Viên 900 900
1224 Daecef 1g/5ml Ống 6600 6600
1225 Daflavon Viên 840 840
1226 DAFLAVON (VD-28292-17) Viên 966 966
1227 DAFLON (L) TAB 500MG 60'S Viên 3258 3258
1228 DAFLON (L) TAB 500MG 60'S Viên 3258 3258
1229 DAFLON (L) TAB 500MG 60'S Viên 3258 3258
1230 Daflon (L) Tab 500mg 60's Viên 3258 3258
1231 DAFLON 500MG (DV) Viên 4111 4111
1232 DAIGAKU EYE DROPS 15ML (DV) Lọ 38786 38786
1233 Daigaku eye drops 15ml (VN-19737-16) Lọ 38786 38786
1234 Daivonex oint 30g (VN-14207-11) Tube 286650 286650
1235 Daklife 75 mg Viên 377 377
1236 DAKLIFE 75mg ( DV) Viên 377 377
1237 DAKTARIN ORAL GEL 10G (VN-14214-11) Tube 48850 48850
1238 Dalekine Viên 1260 1260
1239 DALEKINE Viên 1210 1210
1240 DALEKINE Viên 1260 1260
1241 Dalekine Viên 1260 1260
1242 DALEKINE Viên 1260 1260
1243 DALEKINE 500 Viên 2500 2500
1244 DALEKINE 500 Viên 2500 2500
1245 DALESTON-D Chai 31500 31500
1246 Daleston-D (VD-16586-12) Chai 33075 33075
1247 DAMIPID Viên 765 765
1248 Danapha-Telfadin 180 Viên 898 898
1249 DANAPHA-TRIHEX 2 Viên 105 105
1250 DANAPHA-TRIHEX 2 Viên 115 115
1251 DANAPHA-TRIHEX 2 Viên 115 115
1252 DANAPHA-TRIHEX 2 Viên 126 126
1253 D-A-R Viên 350 350
1254 Darinol 300 Viên 396 396
1255 DASARAB Viên 520 520
1256 DẦU DÂN TỘC 3ML Chai 9818 9818
1257 Dầu đỏ bi lăn Herlife Rosemany (101/18/CBMP-DNa) Chai 45000 45000
1258 Dầu gió siang pure 7cc (VN-21743-19) Lọ 29211 29211
1259 Dầu gừng thái dương 24ml Chai 80000 80000
1260 Dầu mù u SP 15ml (135/14/CBMP-CT) Chai 6000 6000
1261 Dầu nóng Quảng Đà 10ml (VD-26677-17) Chai 18000 18000
1262 Dầu trắng 5ml (VD -10715-10) Chai 13200 13200
1263 Dầu trắng bi lăn Herlife Lavender (100/18/CBMP-DNa) Chai 45000 45000
1264 Dầu xanh bi lăn Herlife Minrfresh (102/18/CBMP-DNa) Chai 45000 45000
1265 DAVITA BONE SUGAR FREE Viên 1560 1560
1266 Davita bone sugar free (VD-21556-14) Viên 2660 2660
1267 DAVITABON PLUS (DV) Viên 1518 1518
1268 DAVITABONE PLUS Viên 1518 1518
1269 DAVYCA Viên 780 780
1270 D-COTATYL Viên 126 126
1271 DD Nước Muối Sinh Lý 500ml ( Phương Nam ) Chai 6776 6776
1272 Dd Lacto-Gyno Chai 6500 6500
1273 DD rửa tay kháng khuẩn 100ml Chai 55000 55000
1274 DD Xanh Methylen 1%(PHUONG NAM ) Chai 4000 4000
1275 DECOLGEN ND Viên 1248 1248
1276 DECOLGEN ND ( DV) Viên 1098 1098
1277 DECOLIC Gói 2100 2100
1278 DEGEVIC Viên 489 489
1279 Degevic (Paracetamol, Tramadol) Viên 790 790
1280 DEGICOSID 8 Viên 4179 4179
1281 DEMBELE Viên 2390 2390
1282 DEMBELE Viên 2390 2390
1283 DENGU (VD-21073-14) Viên 2750 2750
1284 DENICOL ( Dung dịch rơ miệng) (VD-33133-19) Chai 16050 16050
1285 DEPAKINE 200MG Viên 2479 2479
1286 DEPAKINE CHRONO 200 MG (DV) Viên 3003 3003
1287 DEPAXAN Ống 24000 24000
1288 DEPEDIC Chai/Lọ 55650 55650
1289 DEPEDIC Chai/Lọ 55650 55650
1290 Depedic 20ml (VD-25846-16) Lọ 59546 59546
1291 DEPO - MEDROL 40MG (DV) Lọ 40418 40418
1292 DEPO-MEDROL 40MG (DV) Lọ 40418 40418
1293 DERDIYOK Viên 770 770
1294 DERDIYOK Viên 940 940
1295 DERDIYOK Viên 1980 1980
1296 Dermabion (VD-8298-09) Tube 18000 18000
1297 DERMATIX 7G (DV) Tube 200860 200860
1298 DERUFF-4 Viên 8500 8500
1299 DESLORATADIN Viên 173 173
1300 DESLORATADIN Viên 184 184
1301 Desno (VD-24011-15) Viên 691 691
1302 DESNO 5MG (DV) Viên 2174 2174
1303 Desno 5mg (VD-24011-15) Viên 2174 2174
1304 DESTACURE Chai 65000 65000
1305 Detracyl 250 Viên 130 130
1306 DETRACYL 250 Viên 125 125
1307 DETYLTATYL Viên 312 312
1308 Devastin 10 Viên 418 418
1309 Devastin 10 Viên 777 777
1310 Devastin 10 Viên 418 418
1311 DEVASTIN 10 Viên 756 756
1312 Devastin 20 Viên 660 660
1313 Devastin 20 Viên 1176 1176
1314 Devastin 20 Viên 660 660
1315 DEVASTIN 20 Viên 924 924
1316 Devodil VN-7533-09 Viên 2860 2860
1317 DEXACOM YUHAN (DV) Ống 5830 5830
1318 Dexamethason Ống 840 840
1319 DEXAMETHASON Ống 1008 1008
1320 DEXAMETHASON KABI (DV) Ống 1495 1495
1321 Dexamethason Kabi 4mg(VD-29313-18) Ống 1578 1578
1322 Dexamethasone Ống 800 800
1323 DEXAMETHASONE Ống 966 966
1324 DEXAMETHASONE Ống 840 840
1325 Dexamethasone 4mg Ống 840 840
1326 Dexamethasone 4mg Ống 3740 3740
1327 DEXAMETHASONE 4MG (DV) Ống 3740 3740
1328 DEXAMETHASONE 4MG/1ML (DV) Ống 1100 1100
1329 DEXAMETHASONE 5MG/1ML(DV) Ống 3190 3190
1330 DEXAMOXI Lọ 20000 20000
1331 DEXAMOXI Lọ 21000 21000
1332 Dexamoxi Lọ/Ống 21000 21000
1333 Dexamoxi Lọ 23835 23835
1334 DEXCORIN Gói 1680 1680
1335 DEXILANT 60MG Viên 25680 25680
1336 DEXINACOL Lọ 2310 2310
1337 DEXINACOL Lọ 2432 2432
1338 DEXIPHARM 15MG Viên 324 324
1339 DEXIPHARM 15MG (DV) Viên 324 324
1340 Dexipharm 15mg (VD-16929-12) Viên 324 324
1341 Dexlacyl Viên 95 95
1342 DEXLACYL Viên 77 77
1343 DEXLACYL Viên 79 79
1344 DEXLACYL Viên 86 86
1345 Dexpanthenol 5% Tube 33600 33600
1346 DEX-TOBRIN Lọ 43919 43919
1347 Dextromethorphan 15mg Viên 135 135
1348 DEXTROMETHORPHAN 15MG Viên 388 388
1349 DEXTROMETHORPHAN 15MG Viên 150 150
1350 DEXTROMETHORPHAN 15mg Viên 120 120
1351 Dezor shamoo 60ml (VN-13169-11) Chai 57000 57000
1352 DIABESEL 500MG (DV) Viên 924 924
1353 Diabesel 500mg(VN-9775-09) Viên 924 924
1354 DIACEREIN Viên 578 578
1355 Diacerhein 100mg ( RUZITTU) Viên 4950 4950
1356 DIAMCRON 30MG (DV) Viên 3614 3614
1357 DIAMICRON MR 60MG(DV) Viên 6888 6888
1358 DIAPHYLLIN venosum (DV) Ống 10815 10815
1359 Diaprid 2 Viên 1890 1890
1360 Diazepam 10mg/2ml Lọ/Ống 4473 4473
1361 Diazepam 10mg/2ml Ống 4480 4480
1362 DIAZEPAM 10MG/2ML Ống 4000 4000
1363 DIAZEPAM 10MG/2ML (DV) Ống 4851 4851
1364 Diazepam 5mg Viên 240 240
1365 DIAZEPAM 5MG Viên 161 161
1366 DIAZEPAM 5MG (DV) Viên 276 276
1367 Dibulaxan Viên 142 142
1368 DIBULAXAN Viên 230 230
1369 DIBULAXAN Viên 252 252
1370 DIBULAXAN Viên 189 189
1371 Diclofenac Ống 1029 1029
1372 DICLOFENAC Viên 103 103
1373 DICLOFENAC Viên 11900 11900
1374 DICLOFENAC Ống 900 900
1375 DICLOFENAC ỐNg 1050 1050
1376 DICLOFENAC Ống 998 998
1377 DICLOFENAC Viên 125 125
1378 DICLOFENAC Ống 820 820
1379 Diclofenac 100mg ( Capulco) Viên 14821 14821
1380 DICLOFENAC 100MG (DV) ĐẶT HẬU MÔN Viên 12733 12733
1381 Diclofenac 100mg (Viên đặt) (CAPULCO) (DV) Viên 14821 14821
1382 Diclofenac 100mg suppo Viên 12733 12733
1383 Diclofenac 50 Viên 105 105
1384 Diclofenac 75 Viên 134 134
1385 DICLOFENAC 75 Viên 128 128
1386 DICLOFENAC 75 MG Viên 140 140
1387 DICLOFENAC 75MG Viên 275 275
1388 Diclofenac 75mg (VD-9369-09) Viên 290 290
1389 Diclofenac 75mg/3ml Ống 940 940
1390 Diclofenac 75mg/ml ống Ống 5000 5000
1391 DICLOFENAC DHG Viên 125 125
1392 Diclofenac methyl Tuýp 7120 7120
1393 DICLOFENAC NATRI Lọ 26000 26000
1394 DICLOFENAC NATRI Lọ 25990 25990
1395 Diclofenac sodium 100mg (Viên đặt) (CAPULCO) Viên 14821 14821
1396 Diclofenac stada 50mg (VD-21098-14) Viên 330 330
1397 DICLOFNAC 75 MG Viên 120 120
1398 DICLOVAT Viên 12000 12000
1399 DIỆP HẠ CHÂU Viên 300 300
1400 Diệp Hạ Châu Viên 282 282
1401 DIỆP HẠ CHÂU Viên 300 300
1402 DIỆP HẠ CHÂU Viên 294 294
1403 Differin cream 0.1% 30g Tube 147630 147630
1404 DIGOXIN 0.25MG (7443/QLD-KD) (DV) Viên 1270 1270
1405 Digoxin 0.25mg (VN-19255-15) Viên 1270 1270
1406 DIGOXIN 0.5MG/2ML (DV) Ống 24255 24255
1407 DIGOXIN- RICHTER Viên 714 714
1408 DIGOXIN- RICHTER Viên 714 714
1409 DIGOXIN/ANFARM Ống 24500 24500
1410 DIGOXIN-BFS (DV) Ống 17120 17120
1411 DIGOXINE QUALY Viên 630 630
1412 Digoxinequaly Viên 735 735
1413 DigoxineQualy Viên 725 725
1414 DIGOXINEQUALY Viên 630 630
1415 DIGOXINEQUALY Viên 735 735
1416 DIGOXIN-RICHTER Viên 714 714
1417 Dilodin Viên 2205 2205
1418 DilodinDHG Viên 900 900
1419 DILODINDHG Viên 710 710
1420 DILODINDHG Viên 710 710
1421 DILODINDHG Viên 720 720
1422 DILODINDHG Viên 725 725
1423 Diltiazem stada 60mg (VD-14553-11) Viên 1320 1320
1424 DILTIAZEM STELLA 60MG Viên 1200 1200
1425 DIMEDROL Ống 546 546
1426 DIMEDROL Ống 504 504
1427 DIMEDROL 10MG/ML (DV) Ống 2000 2000
1428 Dinalvic Vpc Viên 630 630
1429 Dinalvic VPC Viên 428 428
1430 DINALVIC VPC Viên 366 366
1431 DINALVIC VPC Viên 372 372
1432 DIOPOLOL 2.5 (VN-19499-15) Viên 1980 1980
1433 Dipolac 15g (VD-20117-13) Tube 13915 13915
1434 Direin ( Tên Mới Cytan) Viên 614 614
1435 Diserti Viên 470 470
1436 DISMIN 500 (VD-31393-18) Viên 2300 2300
1437 DISTHYROX Viên 294 294
1438 DISTHYROX Viên 294 294
1439 Disthyrox Viên 294 294
1440 Disthyrox Viên 294 294
1441 DISTHYROX Viên 294 294
1442 DISTHYROX (DV) Viên 338 338
1443 Disthyrox 100mcg (VD-21846-14) Viên 338 338
1444 DIURESIN SR Viên 3050 3050
1445 DIURESIN SR Viên 3000 3000
1446 DIURESIN SR Viên 3000 3000
1447 Diuresin SR 1.5mg Viên 3355 3355
1448 DIXIREIN Viên 735 735
1449 DIXIREIN Viên 756 756
1450 DIXIREIN Viên 798 798
1451 DIXIREIN Viên 1260 1260
1452 DOASPIN 81MG (DV) Viên 293 293
1453 DOASPIN 81MG (VD-28370-17) Viên 293 293
1454 DOBUTAMINE HAMELN 250MG/20ML (DV) Ống 80850 80850
1455 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Ống/Lọ 73500 73500
1456 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Ống 63000 63000
1457 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Ống 61950 61950
1458 DOCHICIN 1MG (DV) Viên 1092 1092
1459 DODACIN Viên 3895 3895
1460 Dofluzol Viên 297 297
1461 Dogastrol 40mg Viên 2450 2450
1462 DOGASTROL 40MG (DV) PANTORAZOL 40MG Viên 2750 2750
1463 DOGASTROL 40MG(VD-22618-15) Viên 2750 2750
1464 DOGEDOGEL Gói 2500 2500
1465 Dogrel Savi Viên 1950 1950
1466 DOGTAPINE Viên 133 133
1467 DOGTAPINE Viên 121 121
1468 DOLCONTRAL 50MG/ML 2ML (DV) Ống 17976 17976
1469 DOLFENAL VD-11371-10 (DV) Viên 1564 1564
1470 DOLFENAL VD-11371-10 (DV) Viên 1564 1564
1471 Dolzero VN-10461-10 Viên 2415 2415
1472 DOMECOR 2,5MG Viên 260 260
1473 DOMECOR 2.5 (DV) Viên 1650 1650
1474 Domecor 2.5mg (VD-21019-14) Viên 1650 1650
1475 DOMECOR PLUS 2,5MG/6,25MG Viên 420 420
1476 DOMECOR PLUS 2,5MG/6,25MG Viên 536 536
1477 DOMECOR PLUS 2,5MG/6,25MG Viên 545 545
1478 Domecor Plus 2.5mg/6.25mg Viên 2970 2970
1479 Domenol 4Mg Viên 385 385
1480 Domepa Viên 727 727
1481 DOMEPA 250MG VD-11273-10 (DV) Viên 2136 2136
1482 Dometin Viên 372 372
1483 Domever 25Mg Viên 959 959
1484 DOMEVER 25MG Viên 473 473
1485 DOMEVER 25MG Viên 879 879
1486 Domitazol Viên 929 929
1487 DOMITAZOL Viên 1176 1176
1488 DOMITAZOL Viên 1176 1176
1489 DOMITAZOL (DV) Viên 2288 2288
1490 Domitral Viên 520 520
1491 DOMITRAL Viên 750 750
1492 DOMITRAL Viên 750 750
1493 DOMITRAL 2.5 MG (DV) Viên 1147 1147
1494 Domitral 2.5mg (VD-9724-09) Viên 1147 1147
1495 Domperidon Viên 64 64
1496 DOMPERIDON Viên 53 53
1497 DOMPERIDON Viên 56 56
1498 Domperidon stada 10mg Viên 360 360
1499 Domperidon Stada 10mg Viên 400 400
1500 Doncef inj. Lọ 31670 31670
1501 DONIWELL (VN-14201-11) Viên 3190 3190
1502 Donova Viên 790 790
1503 DONOX 20MG Viên 1450 1450
1504 DONOX 30 MG (DV) Viên 2416 2416
1505 Donox 30Mg Viên 1135 1135
1506 Donox 30mg Viên 2416 2416
1507 DONOX 60 MG (DV) Viên 2185 2185
1508 Donox 60mg Viên 1135 1135
1509 Donox 60mg (VD-15046-11) Viên 2185 2185
1510 DOPAGAN 500MG Viên 239 239
1511 DOPAMIN HYDROCHLORIDE USP 40MG/ML Ống 22900 22900
1512 Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml Ống 19450 19450
1513 DOPAMINE 200MG/5ML (DV) Ống 21346 21346
1514 DOPAMINE HYDROCHLORIDE 4% Ống 19950 19950
1515 DOPOLYS (DV) Viên 3650 3650
1516 Dopolys - S Viên 2988 2988
1517 Dopolys S (VD-19629-13) Viên 3650 3650
1518 DOPOLYS-S Viên 3210 3210
1519 DOPOLYS-S Viên 3210 3210
1520 DOPOLYS-S Viên 3308 3308
1521 DOPOLYS-S Viên 3308 3308
1522 DOPOLYS-S Viên 2970 2970
1523 DOPOLYS-S Viên 2980 2980
1524 Doposacon 75mg Viên 625 625
1525 Doposacon 75mg (VD-7029-09) Viên 4000 4000
1526 Doraval 160Mg Viên 3150 3150
1527 DORAVAL 160MG Viên 3000 3000
1528 Doraval 80mg Viên 1789 1789
1529 Doraval 80Mg Viên 1789 1789
1530 DORAVAL 80MG (DV) Viên 6440 6440
1531 Doraval 80mg (VD-25424-16) Viên 6440 6440
1532 Dorithricin (VN-20293-17) Viên 2200 2200
1533 Dorocan 40mg VD-25921-16 Viên 1035 1035
1534 Dorocardyl Viên 273 273
1535 Dorocardyl 40mg Viên 273 273
1536 DOROCARDYL 40MG Viên 990 990
1537 DOROCARDYL 40MG Viên 273 273
1538 DOROCARDYL 40MG Viên 273 273
1539 Dorocron - Mr Viên 563 563
1540 DOROCRON - MR Viên 502 502
1541 DOROCRON MR 30MG (VD-26466-17) Viên 1650 1650
1542 DOROCRON MR 60MG Viên 667 667
1543 DOROCRON MR 60MG Viên 2980 2980
1544 Dorocron MR 60mg (VD-26467-17) Viên 3278 3278
1545 DORODIPIN 10MG Viên 385 385
1546 DORODIPIN 10MG Viên 430 430
1547 DORODIPIN 10MG Viên 360 360
1548 Dorover Plus Viên 829 829
1549 DOROVER PLUS Viên 583 583
1550 DOROVER PLUS Viên 689 689
1551 DOROVER PLUS Viên 698 698
1552 DOSAFF (VD-18078-12) Viên 2662 2662
1553 DOVEL 150 MG Viên 625 625
1554 DOVOCIN 750 MG Viên 7560 7560
1555 DOVOCIN 750 MG Viên 7560 7560
1556 Doxycyclin 100 Viên 266 266
1557 DOXYCYCLIN 100 Viên 256 256
1558 DOXYCYCLIN 100 (VD-16864-12) Viên 484 484
1559 DOXYCYCLIN 100MG (DV) Viên 604 604
1560 DOXYCYCLIN 100MG (DV) Viên 440 440
1561 Dozidine Mr 35Mg Viên 487 487
1562 DOZIDINE MR 35MG Viên 374 374
1563 DOZIDINE MR 35MG Viên 415 415
1564 DOZIDINE MR 35MG Viên 470 470
1565 DR.HAPPY (190000029/PCBA-BN) Chai 34240 34240
1566 DR.HAPPY (DV) Chai 34240 34240
1567 DR.PARK (190000028/PCBA-BN) Chai 28890 28890
1568 DR.PARK (DV) Chai 28890 28890
1569 DRIPTANE 5MG(DV) Viên 3391 3391
1570 DROMASM FORT Viên 882 882
1571 Drosperin (VN-16308-13 ) 144375 144375
1572 DROTAVEP 40MG TABLETS Viên 1250 1250
1573 DROTAVERIN Viên 167 167
1574 DROTAVERIN Viên 224 224
1575 Duhemos 500 Viên 2499 2499
1576 DUHEMOS 500 Viên 2499 2499
1577 Duleusic 100 (VD-21182-14) Gói 8988 8988
1578 Dung dịch A.S.A 12ml Chai 3500 3500
1579 DUNG DỊCH MILIAN Lọ 10500 10500
1580 Dung dịch MILIAN Chai 6470 6470
1581 DUNG DỊCH NƯỚC MUỐI SINH LÝ PHƯƠNG NAM 500ML (DV) Chai 6776 6776
1582 Dung dịch Povidon SP iodine 10% 90ml Chai 15000 15000
1583 Dưỡng môi Vaseline SP Vitamin E ( 030/16/CBMP-CT) Lọ 35700 35700
1584 Đường Sussli Chai 56100 56100
1585 DƯỠNG TÂM AN THẦN Viên 840 840
1586 DƯỠNG TÂM AN THẦN Viên 1260 1260
1587 DUOTRAV 2.5ML (DV) Chai 336000 336000
1588 Duotrav 2.5ml (VN-16936-13) Chai 336000 336000
1589 DUPHALAC (DV) Gói 5500 5500
1590 Duphalac (VN-20896-18) Gói 5500 5500
1591 DUPHALAC 15ML Gói 2728 2728
1592 DUPHASTON 10 MG (DV) VIÊN Viên 9796 9796
1593 DURATOCIN Ống 398036 398036
1594 DURATOCIN Ống 398036 398036
1595 DURATOCIN 100MCG/ML Ống/Lọ 398036 398036
1596 DURATOCIN 100MCG/ML Ống 398036 398036
1597 DURATOCIN 100MCG/ML Ống 398036 398036
1598 DURATOCIN 100MCG/ML (DV) Ống 437481 437481
1599 Eclaran 5 gel 45g (VN-9349-09) Tube 73770 73770
1600 Ecocort cream 15g (VN-13170-11) Tube 43305 43305
1601 ECOCORT TUBE ( DV) Tube 39000 39000
1602 EDIVA E Viên 475 475
1603 EDIVA E Viên 475 475
1604 Ediva young Viên 2200 2200
1605 EDNYT 5MG Viên 488 488
1606 Edosic 400 Viên 2179 2179
1607 EFFE 500 SỦI (DV) Viên 2965 2965
1608 Effe Paracetamol VD-16482-12 Gói 1058 1058
1609 Effer - Acehasan 100 Viên 1092 1092
1610 EFFERAL 150 SUPO (DV) Viên 2663 2663
1611 EFFERAL 300SUPO (DV) Viên 3115 3115
1612 EFFERALGAN 150MG (DV) Gói 3009 3009
1613 EFFERALGAN 150MG suppo (VN-21850-19) Viên 2662 2662
1614 EFFERALGAN 250MG VN-5345-10 (DV) Gói 3866 3866
1615 EFFERALGAN 80 SUPPO (DV) Viên 2229 2229
1616 EFFERALGAN 80MG (DV) Gói 2286 2286
1617 Efticol Chai 3277 3277
1618 EFTICOL 10ML VD-17871-12 (DV) Chai 3277 3277
1619 EFTICOL 0,9% Lọ 1249 1249
1620 Eftiditen (VD-4279-07) Viên 2200 2200
1621 ELARIA Ống 9000 9000
1622 Elaria 100mg Viên 14000 14000
1623 Elaria 100mg Viên 13500 13500
1624 Elaria 100mg Viên 13500 13500
1625 Ellgy plus 10g (46984/11/CBMP-QLD) Tube 34500 34500
1626 Ellgy plus cream 25g (46984/11/CBMP-QLD) Tube 75000 75000
1627 Elriz Viên 890 890
1628 ELRIZ Viên 950 950
1629 ELRIZ Viên 945 945
1630 ELRIZ (DV) Viên 1024 1024
1631 ELRIZ 5MG (VN-18532-14) Viên 1024 1024
1632 Elsyton (VN-13512-11) Viên 2629 2629
1633 ELTHON 50MG (DV) Viên 5803 5803
1634 Eltium 50 (VD-29522-18) Viên 2200 2200
1635 Emerazol Viên 1119 1119
1636 Emla 5% (VN-19787-16) Tube 40832 40832
1637 ENABOSTON 5 PLUS Viên 2350 2350
1638 Enahexal 5mg Viên 1620 1620
1639 ENAHEXAL 5MG (DV) Viên 1620 1620
1640 Enalapril Viên 84 84
1641 ENALAPRIL Viên 75 75
1642 ENALAPRIL Viên 75 75
1643 ENALAPRIL Viên 80 80
1644 Enalapril 5mg savi VD-8737-09 Viên 863 862.5
1645 Enalapril savi 10mg VD-8736-09 Viên 1323 1323
1646 ENALAPRIL STADA 5MG (DV) Viên 660 660
1647 Enalapril Stella 5mg (VD-26561-17) Viên 660 660
1648 ENCORATE CHRONO 500 Viên 2350 2350
1649 ENERVON (DV) Viên 2525 2525
1650 Enpovid AD Viên 180 180
1651 Enpovid AD Viên 180 180
1652 Entecavir stada 0.5mg (VD-15560-11) Viên 30800 30800
1653 Enterocaps Viên 450 450
1654 ENTERO-CAPS Viên 490 490
1655 ENTEROGERMINA (DV) Ống 7780 7780
1656 Enterogermina B/ 2Bls X 10 Amps ỐNg 5765 5765
1657 Enterogermina viên Viên 4583 4583
1658 ENTEROGOLDS Viên 2730 2730
1659 ENTEROGOLDS Viên 2625 2625
1660 ENTEROGOLDS Viên 2625 2625
1661 ENTEROGOLDS Viên 2625 2625
1662 ENTEROGOLDS Viên 2625 2625
1663 ENTEROGRAN Gói 3360 3360
1664 ENTEROGRAN Gói 3150 3150
1665 ENTEROGRAN Gói 3150 3150
1666 Enterpass Viên 1600 1600
1667 ENTERPASS Viên 1600 1600
1668 ENTERPASS Viên 1600 1600
1669 ENTERPASS (DV) Viên 1980 1980
1670 Enterpass (VD-26873-17) Viên 1980 1980
1671 Envix 6 Viên 28900 28900
1672 ENVIX 6 Viên 31000 31000
1673 Envix 6 (VD-32326-19) Viên 31790 31790
1674 EPHEDRIN HCL 10MG/1ML (DV) Ống 3410 3410
1675 EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/10ML Ống 78750 78750
1676 Ephedrine Aguettant 30mg/10ml (DV) Ống 88275 88275
1677 EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/1ML (DV) Ống 61793 61793
1678 EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/ML ỐNg 57750 57750
1679 EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/ML Ống 57750 57750
1680 EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/ML Ống 57000 57000
1681 Ephedrine Aguettant 30mg/ml Ống 57000 57000
1682 EPIDUO 0.1%/2.5% GEL 15G Tube 147630 147630
1683 Epigaba 300mg (VD-23837-15) Viên 5500 5500
1684 Eprazinone 50mg Viên 850 850
1685 ERAXICOX 60 (VD-30187-18) Viên 3850 3850
1686 E'rossan (VD-7870-09) Tube 14438 14438
1687 Erylik 4% 30g (VN-10603-10) Tube 118645 118645
1688 EskaFoxim (VN-1624-13) Viên 8000 8000
1689 Eslone 2.5mg (VN-18063-14) 325600 325600
1690 ESMERON 25MG VITA 10MG/ML (DV) Lọ 64657 64657
1691 ESMERON 50MG/5ML (DV) Lọ 140322 140322
1692 ESOFAR 40 (VN-19100-15) Viên 14980 14980
1693 Esogas Lọ 9009 9009
1694 ESOGAS Lọ 9555 9555
1695 Esogas Ivf Lọ 32886 32886
1696 ESOMEPRAZOL 20MG Viên 268 268
1697 ESOMEPRAZOL 20MG Viên 310 310
1698 Esomeprazol stada 40mg (VD-22670-15) Viên 8025 8025
1699 Esomeprazole savi 40mg VD-14397-11 Viên 14375 14375
1700 ESOMEZ Gói 462 462
1701 ESONIX 40MG (DV) Bộ 110250 110250
1702 ESONIX 40MG (VN-13017-11) Bộ 110250 110250
1703 ESOPRAZOLE 20 Viên 9630 9630
1704 ESOVEX-40 Lọ 40000 40000
1705 ESOVEX-40 Lọ 62000 62000
1706 Esoxium Inj 40mg Lọ 43500 43500
1707 ESPOAN 20 (VN-12824-11) Viên 9900 9900
1708 ESPOAN 20MG (DV) Viên 8000 8000
1709 ESPOAN 40 (VN-12825-11) Viên 14980 14980
1710 ESPUMISAN 40MG/ML 30ML Chai 56000 56000
1711 ESPUMISAN- L SIRO (DV) Chai 56000 56000
1712 ESSENTIALE FORTE (DV) Viên 3443 3443
1713 ESTOR 40MG (DV) Viên 15620 15620
1714 Estor 40mg (VN-18081-14) Viên 12840 12840
1715 Estraceptin( VN-17085-13) 104860 104860
1716 Eszol 100mg Viên 9523 9523
1717 Eszol Tablet Viên 8900 8900
1718 Eticol (VD-17871-12) Chai 2888 2888
1719 ETOBAT 10ML (VD-28342-17) Chai 26250 26250
1720 ETODAGIM Viên 1290 1290
1721 ETODAGIM Viên 880 880
1722 Etodagim 200mg Viên 1008 1008
1723 Etodolac 200mg (Etodagim) (VD-11503-10) Viên 3000 3000
1724 ETOMIDATE LIPURO INJ 20MG/10ML (DV) Ống 132000 132000
1725 ETORAL CREAM Tube 3570 3570
1726 ETORAL CREAM Tube 3749 3749
1727 Etoral cream 5g (VD-22762-15) Tube 6615 6615
1728 EUCAFLU (5119/2018/ĐKSP) Viên 598 598
1729 Eucalyptin Viên 315 315
1730 EUCALYPTIN Viên 315 315
1731 EUCERIN PROACNE DAY MAT -89755 (Kem dưỡng mụn ban ngày) Tube 400000 400000
1732 Eucerin Spot Corrector -69642 (Kem làm mờ tàn nhang, vết thâm nám) Tube 495000 495000
1733 EUCERIN THERAPY WHITE NIGHT FLUID-63047 (Kem làm sáng da ban đêm) Tube 800000 800000
1734 EUCERIN WHITE THERAPY STARTER KIT (BỘ DƯỠNG TRẮNG DA) Bộ 690000 690000
1735 EUGICA (DV) Viên 651 651
1736 Eugica Candy ch/400 Hộp 258720 258720
1737 Eugica Candy túi/300 Túi 169785 169785
1738 EUMOVATE 5G CRE 0.05% 5G Tuýp 20269 20269
1739 EUMOVATE 5G CRE 0.05% 5G Tube 20269 20269
1740 EUMOVATE 5G CRE 0.05% 5G Tube 20269 20269
1741 EUMOVATE CTEAM (DV) Tube 21282 21282
1742 EUROPLIN 25MG Viên 4179 4179
1743 Europlin 25mg (VN-20472-17) Viên 4597 4597
1744 Euvaltan Plus Viên 3439 3439
1745 Euvaltan Plus Viên 3439 3439
1746 Euvaltan plus (VD-14211-11) Viên 4956 4956
1747 Eveutine H 5000 (VN-5278-10) Lọ 11550 11550
1748 Exforge 5mg/80mg VN-16344-13 Viên 17863 17863
1749 EXIBCURE 90MG (DV) Viên 5390 5390
1750 Exibcure 90mg (VN-16774-13) Viên 5390 5390
1751 Exomuc 200mg VN-15149-12 Gói 4922 4922
1752 EXPAS 40 Viên 610 610
1753 EXPAS FORTE Viên 650 650
1754 Expas Forte (VD-30857-18) Viên 1087 1087
1755 Eyal-Q 5ml (VN-11306-10) Chai 48500 48500
1756 Eyaren drop 10ml (VN-10546-10) Chai 37500 37500
1757 EYAREN OPHTHALMIC DROPS Lọ 29400 29400
1758 Eyelight Daily 9662/2010/YT-CNTC Viên 2888 2887.5
1759 Eyelight vita 10ml (VD-22763-15) Chai 25500 25500
1760 Eyemiru 40EX 15ml (DD NHỎ MẮT) Chai 71400 71400
1761 EYESMOX Chai/Lọ 13650 13650
1762 EYESMOX Lọ 13986 13986
1763 EYEXACIN Lọ 11004 11004
1764 EYEXACIN Chai 12894 12894
1765 Eyrus Ophthalmic Suspension Lọ 58800 58800
1766 E-Zinc 60ml (VD-15307-11) Chai 38830 38830
1767 EZINOL Viên 650 650
1768 EZINOL Viên 350 350
1769 Fanigan fast gel 30g Tube 80000 80000
1770 FARTUDIN Viên 5000 5000
1771 FARTUDIN Viên 5800 5800
1772 FASTUM GEL 30G (DV) Tube 52250 52250
1773 Fastum Gel 30g(VN-12132-11) Tube 52250 52250
1774 FASTUM GEL 30GR 1'S Tuýp 47500 47500
1775 FASTUM GEL 30GR 1'S Tuýp 47500 47500
1776 Fastum Gel 30gr 1's Tube 47500 47500
1777 FAZUPHEN (VD-30804-18) Ống 11235 11235
1778 FEDCERINE Viên 8000 8000
1779 FEDCERINE Viên 8000 8000
1780 Fefasdin 120 Viên 603 603
1781 FEFASDIN 120 Viên 467 467
1782 FEFASDIN 120 Viên 480 480
1783 FEFASDIN 120 Viên 509 509
1784 FEFASDIN 120 Viên 544 544
1785 Fefasdin 180 Viên 896 896
1786 FEFASDIN 180 Viên 660 660
1787 FEFASDIN 180 Viên 686 686
1788 Fefasdin 60 Viên 318 318
1789 FEFASDIN 60 Viên 254 254
1790 Fefurate Viên 294 294
1791 FEMAL 100ML (DV) Chai 50000 50000
1792 Femal care 100ml (VS-4890-14) Chai 50000 50000
1793 FEMINA balance PROBIOTIC (DD VỆ SINH PHỤ NỮ ) DV Chai 176400 176400
1794 FEMINA BALANCE PROBIOTIC (DD VỆ SINH PHỤ NỮ)49231/17/CBMP-QLD Chai 176400 176400
1795 FEMINA sos PROBIOTIC (DD VỆ SINH PHỤ NỮ ) DV Chai 176400 176400
1796 FEMINA SOS PROBIOTIC (DD VỆ SINH PHỤ NỮ)49986/17/CBMP-QLD Chai 176400 176400
1797 FENAGI 75 Viên 320 320
1798 FENDEXI Túyp 47250 47250
1799 FENDEXI Túyp 47250 47250
1800 Fendexi 15g (VD-20385-13) Tube 50558 50558
1801 FENIDEL Ống 18000 18000
1802 FENIDEL Lọ 10500 10500
1803 FENILHAM INJ 100MCG/2ML (DV)(fentanyl) Ống 13910 13910
1804 FENOFIBRAT Viên 539 539
1805 FENOFIBRAT 200MG Viên 546 546
1806 Fenofibrate 200Mg Viên 479 479
1807 Fenofibrate 200mg Viên 2000 2000
1808 FENOFIBRATE 300 A.T Viên 470 470
1809 FENOFLEX 160MG (VD-21574-14) Viên 3118 3118
1810 Fenohexal 160mg (VN-7212-08) Viên 6120 6120
1811 Fenohexal 200mg (VN-6680-08) Viên 4325 4325
1812 Fenohexal 300mg (VN-7921-09) Viên 2464 2464
1813 FENOSTAD 160 Viên 1650 1650
1814 FENOSTAD 200 Viên 2100 2100
1815 FENOSUP 160MG(DV) Viên 5794 5794
1816 Fenosup lidose 160mg (VN-17451-13) Viên 5794 5794
1817 FENTANYL Ống 12800 12800
1818 Fentanyl 0.1mg Ống 100000 100000
1819 Fentanyl 50mcg/ml-2ml (DV) Ống 14445 14445
1820 FENTANYL-HAMELN 100MCG/2ML (DV) Ống 12626 12626
1821 FEXOFENADIN 60-US (VD-29568-18) Viên 3300 3300
1822 FEXOPHAR Viên 285 285
1823 FEXOPHAR 180 Viên 688 688
1824 FEXOPHAR 180 Viên 782 782
1825 FEXOSTAD 60MG Viên 1540 1540
1826 Filtubig 50mg (VD-16187-12) Viên 3520 3520
1827 Fipharle -D 5ml (VN-16759-13) Chai 38092 38092
1828 FIRSTLEXIN 1000 DT Viên 5397 5397
1829 FIXKEM 200MG (DV) Viên 8900 8900
1830 FLAGENTYL 500MG (DV) Viên 11870 11870
1831 FLAGYL 250 MG (DV) Viên 1150 1150
1832 FLAGYL 250MG (DV) Viên 652 652
1833 Flagyl 250mg (VD-23402-15) Viên 1150 1150
1834 FLEET ENEMA 133ML (DV) Tube 65000 65000
1835 Fleet enema 133ml (VN-21175-18) Chai 65000 65000
1836 Fleet phospho soda 45ml ( VN-19002-15 ) Chai 56100 56100
1837 FLEET PHOSPHO SODA 45ML (DV) Chai 56100 56100
1838 Flexsa 1500mg (VN-14261-11) Gói 9350 9350
1839 Flixotide Evohaler Spray 125Mcg 120Dose Lọ 106462 106462
1840 FLOTRAL Viên 8190 8190
1841 FLOXSAFE 400 MG (MOXIFLOXACIN 400MG ) Viên 33000 33000
1842 Flucistad Tube 26250 26250
1843 Flucistad stada (VD-23350-15) Tube 26250 26250
1844 Flucoldstad Viên 770 770
1845 Fluconazol stada 150mg(VD-18110-12) Viên 13200 13200
1846 Fluconazole Stella 150mg (VD-32401-19) Viên 12840 12840
1847 FLUCORT Tuýp 21000 21000
1848 Flucort Tuýp 21000 21000
1849 FLUMETHOLON 0,1 B/1 Lọ 27898 27898
1850 FLUMETHOLON 0.1% 5ML (DV) Lọ 31576 31576
1851 Flumetholon 0.1% 5ml (VN-18452-14) Lọ 31576 31576
1852 FLUNARIZINE 5MG Viên 242 242
1853 FLUNARIZINE 5MG Viên 248 248
1854 FLUNARIZINE 5MG Viên 255 255
1855 FLUNARIZINE 5MG Viên 268 268
1856 Fluomizin 10mg (VN-16654-13) Viên 21363 21363
1857 FML LIQUIFILM 0,1% 5ML Lọ 27900 27900
1858 FOB - MEDLO 100ml (059/09/CBMP-CT) Chai 44000 44000
1859 FOB 10 Lotion 10g (014/11/CBMP- CT) Chai 22000 22000
1860 FOB DEPI CREAM 30G (DV) Hộp 253000 253000
1861 FOB KEM DƯỠNG TRẮNG TÁI TẠO DA 300G Hộp 247500 247500
1862 FOB SALI - B CREAM 30G Tube 71500 71500
1863 FOB SCABIO NT 9G Chai 33000 33000
1864 FOB SKIN AGING CREAM 30G (DV) Hộp 302500 302500
1865 FOB WHITE DAYSI 20G (Kem trắng da chống nắng) Hộp 262900 262900
1866 FOB ZINCPASTE (DV) 25G CHAI Chai 27500 27500
1867 FOB ZINCPASTE NT 25G Chai 27500 27500
1868 Foban cort cream 5g (VN-13173-11) Tube 37849 37849
1869 FOB-ZINCPPASTE 20G (DV) Lọ 22000 22000
1870 FORANE SOL (ISOFLURANE) (DV) Ml 7160 7160
1871 FORASM INJ 10MG (DV) Ống 3410 3410
1872 FORDIA MR 500MG (VD-30178-18) Viên 1320 1320
1873 FORLAX Gói 4275 4275
1874 FORLAX Gói 4275 4275
1875 FORLAX 10G (DV) Gói 5175 5175
1876 FORLAX 10G B/20 Gói 4275 4275
1877 Forlax Pwd 10G 20'S Gói 4275 4275
1878 Forlax Pwd 10g 20's Gói 4275 4275
1879 Forlax Pwd 10g 20's Gói 4275 4275
1880 Forpin Inj 1g VN-13828-11 Lọ 55000 55000
1881 FORTAACEF 2g Lọ 21000 21000
1882 FORTAACEF 2g Lọ 27900 27900
1883 Fortec Viên 2794 2794
1884 FORTEC (DV) Viên 2420 2420
1885 Fortec (VD-15314-11) Viên 2420 2420
1886 FORTRANS Gói 30000 30000
1887 FORTRANS Gói 29999 29999
1888 FORTRANS (DV)GÓI Gói 36300 36300
1889 Fortrans sac (VN-19677-16) Gói 36300 36300
1890 FORXIGA (DAPAGLIFLOZIN 10MG ) (DV) Viên 20331 20331
1891 Forxiga 5mg (VN3-38-18) Viên 20331 20331
1892 Forxiga tab 10mg (VN3-37-18) Viên 20331 20331
1893 FRANILAX Viên 1050 1050
1894 FRANILAX Viên 1190 1190
1895 FRANILAX Viên 1190 1190
1896 FRANILAX Viên 1650 1650
1897 FRANILAX Viên 1790 1790
1898 FRESOFOL 1% MCT/LCT INJ 20ML ( DV) Ống 142000 142000
1899 FRESOFOL 1% MCT/LCT INJ 20ML 5'S Ống 25700 25700
1900 Fubenzon (VD-20552-14) Viên 5500 5500
1901 Fucicort 15g (VN-14208-11) Tube 93870 93870
1902 Fucicort cream 5g (VN-14208-11) Tube 58905 58905
1903 Fucidin 5g (VN-14209-11) Tube 50610 50610
1904 FUCIDIN CRE 2% 15G Túyp 68250 68250
1905 FUCIDIN H 15G (VN-17473-13) Tube 92715 92715
1906 FUDAREUS-B Tuýp 44950 44950
1907 Fugacar (Choco) Viên 17820 17820
1908 FUGACAR 500MG (DV) Viên 21267 21267
1909 Fugacar Chew (VN-16499-13) Viên 18040 18040
1910 Fugacar Choco (VN-21296-18) Viên 21267 21267
1911 FUMAFER-B9(DV) Viên 1506 1506
1912 FUMERON EYE DROPS Lọ 31886 31886
1913 Furacin 125 Gói 1339 1339
1914 Furacin 125mg (VD-13357-10) Gói 1540 1540
1915 Furacin 250 Viên 1400 1400
1916 Furacin 500 Viên 2500 2500
1917 FUROSEMID 40MG (DV) TRAPHACO Viên 436 436
1918 Furosemid 40mg (VD-18827-13) Viên 454 454
1919 Furosemid 40mg Traphaco (VD-18827-13) Viên 436 436
1920 FUROSEMIDE 20MG/2ML (DV) Ống 5350 5350
1921 Furosemide 40mg Viên 149 149
1922 FUROSEMIDE 40MG (DV) Viên 153 153
1923 Furosemide 40mg (Vĩ) VD-18827-13) Viên 438 438
1924 Furostyl 40mg Viên 493 493
1925 FUROSTYL 40MG (DV) FUROSEMID 40MG Viên 493 493
1926 FYNKHEPAR 200MG (VN-7559-09) Viên 7150 7150
1927 G5 Duratrix Viên 333 333
1928 G5 Duratrix Viên 630 630
1929 G5 Duratrix Viên 333 333
1930 G5 DURATRIX Viên 475 475
1931 G5 ENFANKAST Gói 5000 5000
1932 G5-ENFANKASST Gói 5000 5000
1933 GABANTIN 300MG (DV) Viên 2200 2200
1934 Gabantin 300mg (VN-16909-13) Viên 2200 2200
1935 Gabapentin Viên 830 830
1936 GABERON Viên 680 680
1937 Galanmer Viên 420 420
1938 GALANMER Viên 588 588
1939 GALANMER Viên 462 462
1940 GALVUS (DV) Viên 9458 9458
1941 Galvus 50mg (VN-19290-15) Viên 9458 9458
1942 GALVUS MET 50mg/1000mg (DV) Viên 10665 10665
1943 Galvus met 50mg/1000mg VN-18571-14 Viên 10665 10665
1944 Galvus met 50mg/850mg Viên 10202 10202
1945 Galvus met 50mg/850mg (VN-19293-15) Viên 10202 10202
1946 Galvusmet 50mg/500mg VN-2117-13 Viên 10202 10202
1947 Galvusmet 50mg/850mg (VN-19293-15) Viên 10665 10665
1948 GANFORT 3ML Lọ 255990 255990
1949 GANFORT 3ML ( VN-19767-16) Lọ 268790 268790
1950 GANFORT 3ML (DV) Lọ 268790 268790
1951 GAPTINEW Viên 635 635
1952 GASGOOD (DV) Lọ 115762 115762
1953 GASGOOD (VN-15681-12) Lọ 115762 115762
1954 GASMOTIN 5MG (DV) Viên 5323 5323
1955 Gasmotin 5mg (VN-19946-16) Viên 5323 5323
1956 GASTEROL Chai/Lọ/Ống 6000 6000
1957 GASTEVIN 30MG (DV) LANSOPRAZOLE Viên 10165 10165
1958 GASTEVIN 30MG (VN-18275-14) Viên 10165 10165
1959 GASTROPULGITE (DV) Gói 3792 3792
1960 GASTRYLSTAD Chai 19000 19000
1961 Gastrylstad (DV) Chai 22470 22470
1962 GASTRYLSTAD (VD-25986-16) Chai 22470 22470
1963 Gaviscon suspension 10ml Gói 6375 6375
1964 GEBHART Gói 4190 4190
1965 GEBHART Gói 4200 4200
1966 GEFBIN 10MG (DV) Viên 5652 5652
1967 Gefbin 10mg (VD-22186-15) Viên 5652 5652
1968 GEL SIÊU ÂM DA MẶT Cal 190000 190000
1969 GELACTIVE FORT Gói 2900 2900
1970 GEMAPAXANE Ống/Bơm Tiêm 70000 70000
1971 GEMAPAXANE Ống 70000 70000
1972 GENBAY 100MG (VN-16987-13) Viên 13375 13375
1973 GENPHAMSON TUBE 10G (DV) Tube 5000 5000
1974 GENPHARMASON Tube 5000 5000
1975 Genpharmason Tuýp 4500 4500
1976 GENPHARMASON Tuýp 4515 4515
1977 Genpharmason 10G Tube 4725 4725
1978 Genpharmason 10g (VD-16741-12) Tube 5000 5000
1979 GENPRID 2 (VN-17350-13) Viên 4400 4400
1980 GENPRID 4 (VN-17352-13) Viên 5563 5563
1981 GENSLER Viên 2645 2645
1982 GENSLER Viên 3450 3450
1983 GENSLER Viên 3450 3450
1984 GENTA 80MG/2ML (DV) Ống 2200 2200
1985 Gentameson 10g (VD-10547-10) Tube 6615 6615
1986 GENTAMICIN 0,3% Lọ 2058 2058
1987 GENTAMICIN 0,3% Lọ 2100 2100
1988 Gentamicin 0.3% FTPharma Chai 3300 3300
1989 Gentamicin 80Mg ỐNg 1133 1133
1990 GENTAMICIN 80MG Ống 1250 1250
1991 Gentamicin 80mg/2ml Ống 1050 1050
1992 GENTAMICIN 80mg/2ml Lọ/Ống 1218 1218
1993 Gentamicin kabi 40mg/ml Ống 977 977
1994 GENTAMICIN KABI 40MG/ML Ống 1155 1155
1995 GENTAMICIN KABI 40MG/ML Ống 1040 1040
1996 GENTAMYCIN 80MG/2ML (DV) Ống 2200 2200
1997 GENTLE MICELLAR WATER (Lotion rửa mặt, tẩy trang và mắt dịu nhẹ) Chai 75000 75000
1998 GENURIN Viên 7000 7000
1999 GENURIN Viên 7000 7000
2000 GIFULDIN 500 Viên 1390 1390
2001 Gikanin Viên 368 368
2002 GIKANIN Viên 415 415
2003 Gikanin 500mg Viên 432 432
2004 Gikanin 500mg (VD-8667-09) Viên 610 610
2005 GIMYENEZ-8 Viên 420 420
2006 Ginkan 40mg Viên 1633 1633.478
2007 Ginkgo Biloba Viên 100 100
2008 Givet-5 Viên 2500 2500
2009 GLIBENCLAMID 5MG Viên 208 208
2010 Glibenclamid 5mg (VD-7073-09) Viên 454 454
2011 Glimegim 2mg (VD-12196-10) Viên 1600 1599.99
2012 GLIMEGIM 4 Viên 680 680
2013 GLIMEGIM 4 Viên 425 425
2014 GLIMEPIRIDE 2MG Viên 245 245
2015 GLIMEPIRIDE 2MG Viên 268 268
2016 GLIMEPIRIDE 2MG Viên 268 268
2017 GLIMEPIRIDE 2MG Viên 282 282
2018 GLIOVAN-HCTZ 80/12.5 Viên 920 920
2019 GLIRITDHG 500MG/5MG Viên 2700 2700
2020 GLOCKNER-5 Viên 900 900
2021 GLOCKNER-5 Viên 900 900
2022 Glucasel 500mg (VD-19167-13) Gói 3812 3812
2023 Glucobay 50mg ( VN-20231-17) Viên 3174 3174
2024 GLUCOFA 850MG (DV) Viên 3920 3920
2025 Glucofast 850 Viên 250 250
2026 GLUCOFAST 850 Viên 208 208
2027 GLUCOFAST 850 Viên 223 223
2028 Glucofast 850mg (VD-16436-12) Viên 256 256
2029 Glucofine 1000Mg Viên 859 859
2030 GLUCOFINE 1000MG Viên 765 765
2031 GLUCOFINE 1000MG Viên 840 840
2032 Glucofine 500Mg Viên 173 173
2033 Glucofine 850mg (VD-15246-11) Viên 1076 1076
2034 Glucolyte -2 Chai 17000 17000
2035 Glucolyte -2 Chai 17000 17000
2036 GLUCOPHA 1000MG (DV) Viên 4259 4259
2037 GLUCOPHAGE 500mg (DV) Viên 1757 1757
2038 Glucophage tab 500mg (VN-21993-19) Viên 1757 1757
2039 Glucophage XR 1000 mg (VN-15545-12) Viên 5109 5109
2040 Glucophage XR 500mg (VN-14264-11) Viên 2466 2466
2041 Glucophage XR 750mg (VN-15546-12) Viên 4067 4067
2042 GLUCOPHAGE XR 750MG (DV) Viên 4067 4067
2043 GLUCOSAMIN Viên 226 226
2044 GLUCOSAMIN Viên 230 230
2045 GLUCOSAMIN Viên 298 298
2046 GLUCOSAMIN Viên 207 207
2047 Glucosamin 500 Viên 246 246
2048 GLUCOSAMIN 500 Viên 229 229
2049 GLUCOSAMIN SULFAT 500MG Viên 320 320
2050 GLUCOSE 20% Chai 10710 10710
2051 GLUCOSE 20% Chai 10395 10395
2052 Glucose 20% Chai 10395 10395
2053 GLUCOSE 20% EP 500ML (DV) Chai 17880 17880
2054 Glucose 30% Ống 1008 1008
2055 Glucose 30% Ống 1008 1008
2056 GLUCOSE 30% Ống 950 950
2057 GLUCOSE 30% Ống 966 966
2058 GLUCOSE 30% Ống 1008 1008
2059 GLUCOSE 30% Ống 1008 1008
2060 Glucose 30% 5ML kabi Ống 1540 1540
2061 GLUCOSE 30% 5Ml KABI (DV) Ống 1100 1100
2062 Glucose 30% Vĩnh Phúc (VD-12994-10) Ống 1100 1100
2063 GLUCOSE 30%/ 5ML VĨNH PHÚC (DV) Ống 1100 1100
2064 Glucose 5% 500ml Chai 8090 8090
2065 Glucose 5% 500ml (VD-11354-10) Chai 11550 11550
2066 GLUCOSE 5% 500ML OTSUKA (DV) Chai 12075 12075
2067 Glucose Kabi 30% Chai 956 956
2068 Glucovance 500mg/2.5mg(VN-8829-09) Viên 4810 4810
2069 Glucovance 500mg/5mg (VN-20023-16) Viên 4971 4971
2070 GLUMEFORM 500 Viên 232 232
2071 GLUMEFORM 500 Viên 232 232
2072 GLUMEFORM 500 Viên 295 295
2073 GLUMEFORM 500MG Viên 828 828
2074 Glumeform 500mg (VD-21779-14) Viên 828 828
2075 GLUMEFORM 500MG (DV) Viên 828 828
2076 GLUMEFORM 850 Viên 350 350
2077 GLUMEFORM 850 Viên 350 350
2078 GLUMEFORM 850 Viên 400 400
2079 Glumeform 850mg (VN-13279-10) Viên 1260 1260.1575
2080 GLUMEFROM 850 MG (DV) VIÊN Viên 1260 1260
2081 GLUMERIF 2 Viên 1020 1020
2082 Glumerif 2mg (VD-21780-14) Viên 1837 1837
2083 GLUMERIF 4 Viên 3140 3140
2084 GLUMERIF 4 Viên 900 900
2085 GLUMERIF 4 Viên 1280 1280
2086 Glumerif 4mg ( VD-22032-14 ) Viên 4043 4043
2087 GLUMERON 30MR Viên 1035 1035
2088 GLUPAIN FORTE (VN-19133-15) Viên 11235 11235
2089 GLUPIN CR Viên 5500 5500
2090 Gluzitop Mr60 Viên 2900 2900
2091 GLUZITOP MR60 Viên 2900 2900
2092 GLY4PAR 30 Viên 700 700
2093 Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml Ống 80283 80283
2094 Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml Ống 80283 80283
2095 GLYCERYL TRINITRATE - HAMELN 1MG/ML Ống 80283 80283
2096 Glyceryl Trinitrate Inj 1mg/ml Ống 73000 73000
2097 GLYCERYL TRINITRATE-HAMELN 1MG/ML (DV) Ống 85903 85903
2098 GLYCERYL TRITRATE-HAMELN 1MG/ML 10ML Ống 72975 72975
2099 Goldensam inj VN-12246-11 Ống 5348 5348
2100 GOLDOFLO Túi 160000 160000
2101 GOLISTIN-ENEMA (DV) Chai 55000 55000
2102 Golistin-soda 45ml CPC1 Chai 50000 50000
2103 Golistin-soda 45ml CPC1 (DV) Chai 50000 50000
2104 GOLTOLAC Viên 1400 1400
2105 GORED (DV) eperisone 50mg Viên 3718 3718
2106 GORED (VN-21409-18) Viên 3718 3718
2107 GRAMKILL 125 (VD-23389-15) Gói 14445 14445
2108 GRANDAXIN 50MG (VN-15893-12) Viên 3795 3795
2109 Gregory-2 Viên 390 390
2110 GREGORY-2 Viên 300 300
2111 GREGORY-4 Viên 750 750
2112 GRIAL - E Gói 990 990
2113 GRIAL - E Gói 920 920
2114 Grial 500 Viên 105 105
2115 GRIAL 500 Viên 105 105
2116 Grial E Gói 920 920
2117 GRIAL-E Gói 1000 1000
2118 GRIAL-E Gói 998 998
2119 GRIAL-E Gói 998 998
2120 GRISEOFULVIN 5% Tube 7320 7320
2121 GRISEOFULVIN 500mg Viên 1260 1260
2122 GRISEOFULVIN 500mg Viên 1260 1260
2123 GRISEOFULVIN 500mg Viên 1155 1155
2124 GRISEOFULVIN 500mg Viên 1191 1191
2125 Gynoflor (QLSP-1114-18) Viên 29423 29423
2126 GYNO-PEVARYL DEPOT Viên 34350 34350
2127 Gynophilus (VN-16790-13) Viên Đặt 12500 12500
2128 GYNO-ST Chai 3000 3000
2129 GYNO-ST Chai 2990 2990
2130 GYNO-ST Chai 3000 3000
2131 GYNO-ST Chai 3200 3200
2132 Haemostop 100mg/ml INJ (DV) Ống 22407 22407
2133 HAEMOSTOP 50MG /ML (DV) Ống 10850 10850
2134 Haemostop 50mg/ml Ống 10850 10850
2135 HAEMOSTOP 50MG/ML (TRANEXAMIC) (DV) Ống 10850 10850
2136 HAFENTHYL 145MG Viên 3150 3150
2137 HAFIXIM 100MG (DV) Gói 1155 1155
2138 HAFIXIM 100MG (DV) Gói 5250 5250
2139 Hafixim 100mg (VD-26594-17) Gói 5250 5250
2140 HAFIXIM 200 (DV) Viên 9500 9500
2141 Hafixim 50 kids (VD-26595-17) Gói 2750 2750
2142 Hagifen 400mg Viên 513 513
2143 HAGINAT 125MG (DV) Gói 3025 3025
2144 HAGINAT 250MG (DV) Viên 2287 2287
2145 HAGINAT 500 (DV) Viên 15000 15000
2146 Haginir DT 125 (VD-29523-18) Viên 7383 7383
2147 HAGIZIN Viên 294 294
2148 Hagizin 5mg Viên 416 416
2149 Haiblok 5mg VN-5347-10 Viên 3122 3122
2150 HAIR CARE (GÓI) Gói 4200 4200
2151 HAIR CARE (TUYP) Tube 42000 42000
2152 HALIXOL Viên 1500 1500
2153 HALIXOL 100ML (VN-17427-13) Chai 79554 79554
2154 Haloperidol 2mg (VD-18188-13) Viên 176 176
2155 HAMERON EYE DROPS Lọ 30765 30765
2156 HAMERON EYE DROPS Lọ 39270 39270
2157 HAMERON EYE DROPS 5ML (DV) Chai 46866 46866
2158 Hameron Eye Drops 5ml (VN-15585-12) Chai 46866 46866
2159 Hamett Gói 865 865
2160 HAMETT Gói 735 735
2161 HAMETT Gói 735 735
2162 HAMETT Gói 730 730
2163 Hanexic Ống 2300 2300
2164 HANEXIC Ống 3670 3670
2165 HANEXIC (DV) Ống 4037 4037
2166 Hapacol 150 Gói 1360 1360
2167 HAPACOL 150 MG GÓI (DV) Gói 1760 1760
2168 Hapacol 250 flu VD-12744-10 Gói 2415 2415
2169 HAPACOL 250 SINUS ( VD-28570-17) Gói 2415 2415
2170 HAPACOL 250 SINUS (DV) Gói 2415 2415
2171 HAPACOL 250MG (DV) Gói 1906 1906
2172 HAPACOL 325 Viên 190 190
2173 HAPACOL 325MG (DV) Viên 224 224
2174 HAPACOL 650 (DV) Viên 604 604
2175 HAPACOL 80MG GOI (DV) Gói 1208 1208
2176 HAPACOL BLUE (DV) Viên 368 368
2177 HAPACOL CAPLET 500 Viên 230 230
2178 Hapacol child 325mg (VD-20567-14) Viên 263 262.5
2179 HAPACOL CODEIN 30 (DV) VD-14914-11 Viên 1722 1722
2180 Hapacol codein 30 VD-14914-11 Viên 1808 1808.1
2181 Hapacol Flu Day Viên 819 819
2182 Hapacol kids (VD-10949-10) Gói 1650 1650
2183 HAPACOL SỦI (DV) Viên 2310 2310
2184 HAPENXIN 250 KIDS Gói 689 689
2185 HAPENXIN 250 KIDS Gói 704 704
2186 Hapenxin 250 kids (VD-24596-16) Gói 1404 1404
2187 HAPENXIN 500MG(DV) Viên 1617 1617
2188 HAPENXIN CAPSULES Viên 670 670
2189 HAPENXIN CAPSULES Viên 690 690
2190 HARESOL 6.9G (DV) Gói 2415 2415
2191 Haresol 6.9gr Gói 2415 2415
2192 HASANBOSE 100 Viên 1365 1365
2193 HASANBOSE 100 Viên 1512 1512
2194 HASEC 10 Gói 1100 1100
2195 HASEC 30 Gói 1800 1800
2196 HASEC 30 Gói 1830 1830
2197 HEMOQ MOM(DV) Viên 7015 7015
2198 HemoQmon (VN-20490-17) Viên 7015 7015
2199 HENALIP 25.000IU/5ML (DV) Ống 98868 98868
2200 HEPAREGEN (DV) Viên 8580 8580
2201 Heparegen 100mg (22821/QLD-KD) Viên 8580 8580
2202 HEPARIN 25000UI 5ML (DV) 1Ml 25358 25358
2203 HEPATYMO Viên 1680 1680
2204 HEPATYMO Viên 1817 1817
2205 HEPATYMO Viên 1817 1817
2206 HEPTAMINOL 187,8 MG Viên 1200 1200
2207 Heptaminol 187,8Mg Viên 800 800
2208 HEPTAMINOL 187,8MG Viên 900 900
2209 HEPTAMINOL 187,8MG Viên 779 779
2210 HEPTAMINOL 187,8MG Viên 900 900
2211 HEPTAMINOL 187.8 (DV) Viên 990 990
2212 Heptaminol 187.8mg Viên 800 800
2213 Herbesser 30mg (VN-13228-11) Viên 1589 1589
2214 HERBESSER 30 MG (DV) Viên 1589 1589
2215 HERBESSER 60 MG (DV) Viên 2552 2552
2216 Herbesser 60mg Viên 2552 2552
2217 Hidrasec 10mg (VN-13226-11) Gói 5383 5383
2218 HIDRASEC 10MG INFANTS Gói 4894 4894
2219 Hidrasec children 30mg (VN-13227-11) Gói 6067 6067
2220 HIPONEUVIT B5000 (DV) Lọ 11000 11000
2221 Hismedan Viên 91 91
2222 HISMEDAN Viên 82 82
2223 HI-TAVIC Viên 525 525
2224 HI-TAVIC Viên 610 610
2225 HOASTEX Chai 33075 33075
2226 HOASTEX Gói 2100 2100
2227 HOASTEX Gói 2100 2100
2228 HOASTEX Chai 33075 33075
2229 HOASTEX Gói 2100 2100
2230 HOASTEX Chai 33075 33075
2231 HoAstex si rô 5ml (VD-25220-16) Gói 2310 2310
2232 HOASTEX SIRO THUỐC (DV) Gói 2200 2200
2233 Hornol Viên 3490 3490
2234 HORNOL Viên 4200 4200
2235 HORNOL Viên 3750 3750
2236 HORNOL (DV) Viên 4389 4389
2237 Hornol (VD-16719-12) Viên 4620 4620
2238 Hotemin 20mg (DV) Viên 6180 6180
2239 HOTEMIN 20MG (VN-12439-11) Viên 6180 6180
2240 HUMAN ABUMIN BAXTER 250G/L (DV) Chai 1122000 1122000
2241 HUMULIN 30/70 KWIKPEN Bút 76400 76400
2242 HUMULIN 70/30 Inj (DV) Lọ 198000 198000
2243 HUMULIN 70/30 INJ 1000UI/10ML Lọ 95020 95020
2244 HUMULIN 70/30 INJ 1000UI/10ML Lọ 95020 95020
2245 HUMULIN R INJ 1000UI/10ML Lọ 99000 99000
2246 Hunarin H5000 Ống 9075 9075
2247 Huonsolca 0.25mcg VN-5713-10 Viên 2200 2200
2248 HYALGAN (DV) 20mg/2ml Ống 1109164 1109164
2249 Hybru Inj 100mg Lọ 9900 9900
2250 HYDROCORTISON Lọ 7707 7707
2251 HYDROCORTISON Ống 8904 8904
2252 HYDROCORTISON BĐ (DV) Lọ 19988 19988
2253 HYDROCORTISON BĐ (DV) Lọ 19997 19997
2254 Hydrocortison BĐ (VD-29954-18) Lọ 12221 12221
2255 HYDROCORTISONE (DV) Lọ 19988 19988
2256 Hydrocortisone 100mg (INDIA) (VN-17185-13) Lọ 9900 9900
2257 Hylaform 0,1% Ống 24900 24900
2258 HYLAFORM 0,1% Ống 26250 26250
2259 Hylaform 0.1% (VD-28530-17) Chai 28088 28088
2260 HYPEVAS 10 Viên 1386 1386
2261 HYPEVAS 20 Viên 1407 1407
2262 Hypevas 20 Viên 1890 1890
2263 HYVALOR 80 Viên 3900 3900
2264 HYVALOR 80MG (DV) Viên 4290 4290
2265 HYVALOR 80MG (VD-23418-15) Viên 5170 5170
2266 HYVASPIN Ống 12000 12000
2267 IBOTEN Viên 720 720
2268 IBOTEN Viên 800 800
2269 IBOTEN (DV) TRIMEBUTIN Viên 920 920
2270 Iboten (VD-22698-15) Viên 920 920
2271 IBUPROFEN Viên 223 223
2272 Ibuprofen stada 400mg VD-9026-09 Viên 500 500
2273 IBUPROFEN STELLA 600MG Viên 2500 2500
2274 IDARAC Viên 3150 3150
2275 IDARAC Viên 3150 3150
2276 IDARAC (SX THEO NHƯỢNG QUYỀN CỦA AVENTIS PHARMA S.A-FRANCE) Viên 3150 3150
2277 IDARAC (SX THEO NHƯỢNG QUYỀN CỦA AVENTIS PHARMA S.A-FRANCE) Viên 3150 3150
2278 IDARAC 0,2G (DV) Viên 3522 3522
2279 Idarac 0,2g (VD-22313-15) Viên 3522 3522
2280 IFATRAX Viên 3790 3790
2281 IFATRAX Viên 4620 4620
2282 Ifatrax 100mg Viên 5082 5082
2283 IHYBES 150 Viên 505 505
2284 IHYBES 150 Viên 515 515
2285 IHYBES 150 Viên 515 515
2286 IHYBES-H 150 Viên 890 890
2287 Ilsolu Inj (VN-8283-09) Ống 6820 6820
2288 IMEXIME 100 Gói 6825 6825
2289 IMEXIME 50 Gói 5000 5000
2290 IMIDU 60 MG Viên 1785 1785
2291 Imidu 60Mg Viên 1470 1470
2292 Imidu 60mg ( VD-33887-19) Viên 1964 1964
2293 IMMUNO HBS 180 IU/ML (DV) Lọ 1800000 1800000
2294 IMODIUM 2MG (DV) Viên 3053 3053
2295 INCEPAVIT 400 CAPSULE Viên 1850 1850
2296 INCEPAVIT 400 CAPSULE Viên 1850 1850
2297 INCEPBAN 400 CHEWABLE TABLET (VN-17916-14) Viên 5500 5500
2298 INDOCOLLYRE 0.1% 5ML (DV) Lọ 69300 69300
2299 Indocollyre 0.1% 5ml (VN-12548-11) Lọ 69300 69300
2300 INDOPRIL 5MG Viên 4400 4400
2301 INFARTAN 75MG (VD-25233-16) Viên 3782 3782
2302 Inflazym VD-10416-10 Viên 1100 1100
2303 INFLEX 120 (VN-19201-15) Viên 3300 3300
2304 INFLEX 120MG (DV) Viên 3300 3300
2305 INSULATARD INJ. 100IU/ML X 10ML Lọ 103300 103300
2306 INSUNOVA - 30/70 (BIPHASIC) Lọ 62000 62000
2307 INSUNOVA - N (NPH) Lọ 119000 119000
2308 INSUNOVA -30/70 Lọ 67500 67500
2309 Invinora 300 (QLĐB-448-14) Viên 17445 17445
2310 IPEC-PLUS ( DV) Viên 3410 3410
2311 IPEC-PLUS (VN-17830-14) Viên 3410 3410
2312 IRBEAZID-AM Viên 818 818
2313 IRBEAZID-AM Viên 818 818
2314 IRBEPRO 150 Viên 3492 3492
2315 IRBEPRO 150 Viên 3680 3680
2316 IRBESARTAN - AM Viên 514 514
2317 IRCOVAS 150 Viên 840 840
2318 IRZINEX PLUS Viên 1568 1568
2319 ISIFLURA 250ML (DV) Ml 3795 3795
2320 Isomonit 60mg (VN-15461-12) Viên 2341 2341
2321 Isomonit 60mg VN-15461-12 Viên 2239 2239
2322 ISOMONIT 60MG(DV) Viên 2341 2341
2323 ISOPTO CARPINE 2% (PILOCARPINE) (DV) Đv 3000 3000
2324 Isopto carpine 2% 15ml (140/QLD-KD) Chai 58850 58850
2325 ISOSORBID Viên 213 213
2326 ISOSORBID Viên 267 267
2327 ISOSORBID Viên 283 283
2328 ISOSORBID 60MG (DV) Viên 2200 2200
2329 Isosorbid 60mg(ISMN STADA ) (VD-12621-10) Viên 2200 2200
2330 ISOTIC MOXISONE Lọ 25000 25000
2331 I-SUCR-IN Ống 39500 39500
2332 Itraconazol (Itranstad 100mg )(VD-22671-15) Viên 13200 13200
2333 Itranox 100mg (VN-13308-11) Viên 17600 17600
2334 Itrex 100mg (VD-13707-11) Viên 8690 8690
2335 ITREX (DV) ITRACONAZOL 100MG Viên 8690 8690
2336 Itrex 100mg Viên 8253 8253
2337 Ivermectin 3 A.T Viên 8400 8400
2338 IVERMECTIN 3 A.T Viên 9870 9870
2339 Ivermectin 3mg (VD-18877-13) Viên 49280 49280
2340 IVERMECTIN 3MG A.T Viên 10561 10561
2341 IVERMECTIN 6MG Viên 71500 71500
2342 Ivis B12 5ml Chai 25358 25358
2343 IVIS LEVOFLOXACIN Lọ 14700 14700
2344 IVIS LEVOFLOXACIN Lọ 14700 14700
2345 IVIS LEVOFLOXACIN Lọ 14700 14700
2346 Ivis Levofloxacin (VD-19817-13) Chai 15729 15729
2347 Janumet 50mg/1000mg (VN-17101-13) Viên 12239 12239
2348 Janumet 50mg/850mg (VN-17103-13) Viên 11707 11707
2349 Japrolox Tab 60mg 20's Viên 4620 4620
2350 Japrolox tab 60mg VN-15416-12 Viên 5313 5313
2351 JARDIANCE 25MG (VN2-606-17) Viên 29186 29186
2352 JARDIANCE DUO 12,5MG/1000MG (VN3-185-19) Viên 18480 18480
2353 JARDIANCE DUO 12,5MG/850 MG (VN3-186-19) Viên 18480 18480
2354 JAVIEL Viên 616 616
2355 JAVIEL Viên 616 616
2356 JOINT SOOTHER 1500MG (DV) Viên 4422 4422
2357 Kacerin Viên 54 54
2358 KACERIN Viên 54 54
2359 KACERIN Viên 52 52
2360 Kacetam Viên 279 279
2361 KACETAM Viên 890 890
2362 KACETAM Viên 278 278
2363 Kacetam Plus Viên 318 318
2364 KACETAM PLUS Viên 258 258
2365 Kaciflox Viên 9500 9500
2366 Kaciflox Viên 9678 9678
2367 KACIFLOX Viên 9770 9770
2368 Kaflovo Viên 796 796
2369 KAFLOVO Viên 714 714
2370 KAGASDINE Viên 116 116
2371 Kaldyum Viên 1800 1800
2372 KALDYUM Viên 1950 1950
2373 Kaleorid 600mg Viên 1912 1912
2374 KALEORID TAB 600MG 30'S Viên 2100 2100
2375 KALEORID TAB 600MG 30'S Viên 2100 2100
2376 Kali clorid Viên 700 700
2377 KALI CLORID Viên 630 630
2378 KALI CLORID Viên 620 620
2379 KALI CLORID (VD-33359-19) Viên 725 725
2380 KALI CLORID 10% Ống 3479 3479
2381 KALI CLORID 10% Ống 1470 1470
2382 KALI CLORID 10% Ống 1900 1900
2383 KALI CLORID 10% (DV) Ống 2750 2750
2384 Kali clorid 10% (VD-19566-13) Ống 3479 3479
2385 KALI CLORID 10% 500MG/5ML Ống 3479 3479
2386 KALI CLORID 500MG (DV) Viên 725 725
2387 Kali Clorid Kabi 10% ỐNg 2415 2415
2388 KALI CLORID KABI 10% Ống 1302 1302
2389 Kali clorid Kabi 10% Ống 1678 1678
2390 KALI CLORID KABI 10% Ống 2100 2100
2391 Kamelox 15 Viên 131 131
2392 KAMELOX 15 Viên 102 102
2393 KAMELOX 15 Viên 124 124
2394 KAMISTAD _ GEL N Tube 35633 35633
2395 Kamistad -gel VN-5099-07 Tube 23500 23500
2396 Kamistad-Gel N (VN-17164-13) Tube 35633 35633
2397 Kanausin Viên 96 96
2398 KANAUSIN Viên 102 102
2399 KANAUSIN Viên 100 100
2400 KANAUSIN Viên 98 98
2401 KANAUSIN Viên 98 98
2402 KANAUSIN 10MG Viên 203 203
2403 KANAUSIN (DV) METOCLOPRAID 10MG Viên 203 203
2404 Kaplus Viên 3245 3245
2405 Kary uni ophthalmic 5ml (VN-15629-12) Lọ 31809 31809
2406 KARY UNI OPTHALMIC 5ML (DV) Lọ 31809 31809
2407 KATOVASTIN 20MG (VN-17855-14) Viên 5885 5885
2408 Katrypsin Viên 158 158
2409 KATRYPSIN Viên 122 122
2410 KAVASDIN 10 Viên 335 335
2411 KAVASDIN 10 Viên 344 344
2412 Kavasdin 5 Viên 94 94
2413 KAVASDIN 5 Viên 98 98
2414 KAVASDIN 5 Viên 88 88
2415 K-CORT 80MG/2ML (DV) Ống 32780 32780
2416 Kefcin 125 Gói 1250 1250
2417 KEFCIN 125 Gói 1190 1190
2418 KEFCIN 125 Gói 1190 1190
2419 KEFCIN 125 Gói 1191 1191
2420 KEFCIN 125MG (DV) Gói 1964 1964
2421 KEFCIN 250MG (DV) Gói 4000 4000
2422 KEFCIN 375MG (DV) Viên 2761 2761
2423 KEFCIN 500 CAPS Viên 3140 3140
2424 KEFLAFEN 75 Viên 672 672
2425 KEFLAFEN 75 Viên 756 756
2426 KEFLAFEN 75 Viên 819 819
2427 KEFLAFEN 75 Viên 1260 1260
2428 KEFLAFEN 75 Viên 1491 1491
2429 Kem bôi da Kẽm Oxide SP10% 5g (109/14/CBMP-CT) Chai 6000 6000
2430 KEM BÔI DA KẼM OXIDE SP10% 5G (DV) Lọ 6000 6000
2431 KẼM OXID 10% (DV) Chai 6000 6000
2432 Kem sạch nám Newgil 1 6g Tube 28560 28560
2433 KEM SẠCH NÁM NEWGIL 1 6G (DV) Tube 28560 28560
2434 KEM TROZIMED Tube 169000 169000
2435 KERONBE INJ Ống 25200 25200
2436 KERONBE Inj 100mg/2ml (DV) Ống 27720 27720
2437 KETAMIN HCL 0.5G 10ML (DV) Ống 56175 56175
2438 KETOLERG (DV) Chai 42693 42693
2439 Ketolerg (VN-13335-11) Chai 42693 42693
2440 Ketoprofen + Adiphenine (NIDAL) (VD-18247-13) Viên 1815 1815
2441 KETOROLAC A.T Ống 8400 8400
2442 KETOVAZOL 2% Tube 3250 3250
2443 KEVINDOL Ống 35000 35000
2444 Kiddy ABC (7852/2019/ĐKSP) Chai 61000 61000
2445 KIỆN NHI OPSURE 90ML(VD-26942-17) Chai 44940 44940
2446 Kim Tiền Thảo Viên 300 300
2447 Kim Tiền Thảo (2089/2019/ĐKSP) Chai 62920 62920
2448 KIM TIỀN THẢO (DV) Chai 54600 54600
2449 Kim Tiền Thảo HL Viên 362 362
2450 KIM TIỀN THẢO HL Viên 298 298
2451 KIM TIỀN THẢO HL Viên 315 315
2452 KIM TIỀN THẢO RÂU MÈO Viên 350 350
2453 KIM TIỀN THẢO RÂU MÈO Viên 336 336
2454 KIM TIỀN THẢO RÂU NGÔ Viên 330 330
2455 Kim tiền thảo râu ngô (GC-223-14) Viên 380 380
2456 Kingdomin Vita C Viên 870 870
2457 Kingdomin vita C Viên 756 756
2458 KINGDOMIN VITA C Viên 735 735
2459 KINGDOMIN VITA C Viên 749 749
2460 KINGLOBA Viên 399 399
2461 KINGLOBA Viên 400 400
2462 KITNO Viên 1400 1400
2463 Klamentin 500 (VD-24617-16) Goi 9000 9000
2464 KLAMENTIN 500/125 (DV) Viên 6500 6500
2465 KNEVATE Tuýp 10550 10550
2466 KOFIO Viên 6800 6800
2467 KOZERAL Viên 1500 1500
2468 Kremil gel (VD-25066-16) Gói 3711 3711
2469 KREMIL-S Viên 925 925
2470 KREMIL-S Viên 930 930
2471 Kremil-s Extra Viên 1104 1104.0052
2472 LACBIOSYN® Gói 798 798
2473 LACBIOSYN® Gói 730 730
2474 LACBIOSYN® Gói 748 748
2475 LACBIOSYN® Gói 769 769
2476 LACBIOSYN® Gói 746 746
2477 LACTACYD BB (DV) Chai 20864 20864
2478 Lactacyd milky 250ml (00416/15/CBMP-HCM) Chai 68000 68000
2479 Lactacyd Revitalize 250ml Chai 137214 137214
2480 Lactacyd Revitalize 250ml 000418/15/CBMP-HCM Chai 90090 90090
2481 Lactacyd Revitalize 60ml Chai 47812 47812
2482 Lactacyd Revitalize 60ml( 000418/15/CBMP-HCM Chai 27720 27720
2483 LACTACYD SOFT & SILKY 250 ML Chai 61215 61215
2484 LACTAMAM (DV) Viên 5762 5762
2485 Lactated Ringer's Chai 7395 7395
2486 LACTO-GYNO Chai 6500 6500
2487 LACTOPHUX BABY (DV) Tube 13200 13200
2488 LadyBalance (1496/BYT-TB-CT) Viên 15125 15125
2489 Ladyformine Viên 11000 11000
2490 LADYFORMINE (DV) Viên 11000 11000
2491 LAEVOLAC Gói 2688 2688
2492 LAGELON (DV) Viên 1238 1238
2493 Lamisil cream 5g (VN-6235-08) Tube 36540 36540
2494 LAMIVUDINE SAVI 100 Viên 2100 2100
2495 Lamone 100 (VD-21099-14) Viên 5500 5500
2496 Lanazol 30mg( VD- 17352 -12) Viên 2310 2310
2497 Lancap-30 Viên 372 372
2498 Lansoprazol Viên 352 352
2499 LANSOPRAZOL Viên 298 298
2500 LANSOPRAZOL Viên 296 296
2501 LANSOPRAZOL Viên 298 298
2502 LANSOPRAZOL Viên 307 307
2503 LANSOPRAZOL Viên 329 329
2504 LANSOPRAZOL STADA 30 MG Viên 1400 1400
2505 Lansoprazol Stada 30 mg Viên 1490 1490
2506 Lansoprazol stada 30mg Viên 1800 1800
2507 LANSOPRAZOL STADA 30MG Viên 1490 1490
2508 LANSOPRAZOLE STELLA 30MG Viên 1350 1350
2509 Lantus solostar 100IU/ML 5x3ml QLSP-857-15 Bút 351273 351273
2510 LANTUS SOLOTAR (DV) 100IU/ML 5X3 ML Cây 351273 351273
2511 LAREVIR 100 Viên 735 735
2512 LAROS 500MG ỐNG (DV) Ống 24750 24750
2513 LAROS 500MG/5ML ỐNG (DV) Ống 29883 29883
2514 Laroscorbine 1g (VN-16584-13) Ống 22000 22000
2515 Laroscorbine 500mg/5ml (VN-16585-13) Ống 29883 29883
2516 Laroscorbine AMP 1G/5ml (VN-16584-13) Ống 28979 28979
2517 LASTIDYL 4 Viên 1150 1150
2518 Lastro 30 (VD-24619-16) Viên 555 555
2519 Laviz 100mg (VD-7431-09) Viên 8455 8455
2520 Lazibet MR 60 Viên 748 748
2521 LAZIBET MR 60 Viên 714 714
2522 Lazibet MR 60 Viên 748 748
2523 L-Bio plus (12630/2014/ATTP-XNCB) Gói 4529 4529
2524 L-Bio Plus giọt (6313/2017/ATTP-XNCB) Chai 262500 262500
2525 LEGALON 140 (VN-4405-07) Viên 8239 8239
2526 LEGALON 140MG (DV) Viên 8239 8239
2527 LEQUIN Lọ 9870 9870
2528 Letbaby Ống 4047 4047
2529 Letbaby Ống 3680 3680
2530 LETBABY Ống 3678 3678
2531 LETDION Lọ 84000 84000
2532 LEVAGIM 500MG (VD-25612-16) Viên 6313 6313
2533 Levetstad 500mg (VD-21105-14) Viên 11000 11000
2534 LEVIGATUS 100MG (DV) Tube 20900 20900
2535 LEVISTEL 40 (VN-20430-17) Viên 8774 8774
2536 LEVNEW Viên 450 450
2537 LEVO DHG 500MG (DV) Viên 2079 2079
2538 LEVOAGI (DV) Viên 1900 1900
2539 Levoagi 5mg (VD-10071-10) Viên 1900 1900
2540 LEVODHG 500 Viên 1400 1400
2541 LevoDHG 500mg (VD- 21558-14) Viên 2079 2079
2542 LEVODHG 750 Viên 5000 5000
2543 LEVOFLOXACIN 500MG (DV) Viên 6615 6615
2544 Levofloxacin 500mg DHG (VD-21558-14) Viên 6930 6930
2545 Levofloxacin Kabi Chai 19399 19399
2546 Levofloxacin Kabi Chai 19399 19399
2547 Levofloxacin Stada 500 mg Viên 3300 3300
2548 Levofloxacin(Levoeye) 5ml (VN-9629-10) Chai 42585 42585
2549 Levonor (8326/QLD-KD) Ống 37800 37800
2550 LEVONOR 1MG/1ML Ống 35000 35000
2551 LEVONOR 1MG/1ML Ống 35000 35000
2552 Levonor 1mg/1ml Ống 32100 32100
2553 Levothyrox 100mcg (VN-17749-14) Viên 2158 2158
2554 LEVOTHYROX 50 MCG (DV) Viên 1441 1441
2555 Levothyrox 50mcg (VN-17750-14) Viên 1441 1441
2556 Levothyroxine 50mg (LEVOTHYROX) Viên 1441 1441
2557 Levothyroxine natri 100mcg (LEVOTHYROX) Viên 1617 1617
2558 LEVPIRAM Viên 2350 2350
2559 LEVPIRAM Viên 2500 2500
2560 LEXOMIL (DV) Viên 8500 8500
2561 LEZINSAN 5 Viên 420 420
2562 Lido Cream Tube 61000 61000
2563 LIDOCAIN Ống 15250 15250
2564 LIDOCAIN Lọ 159000 159000
2565 LIDOCAIN 10% PHUN Lọ 166950 166950
2566 LIDOCAIN 10% PHUN (DV) Lọ 166950 166950
2567 LIDOCAIN 2% 10ML (DV) Ống 17787 17787
2568 Lidocain 2%/ 10ml (VN-13700-11) Ống 17787 17787
2569 Lidocain 40mg/2ml Ống 504 504
2570 LIDOCAIN 40MG/2ML (DV) Ống 799 799
2571 Lidocain 40mg/2ml (DV) Ống 616 616
2572 Lidocain- BFS 200mg Lọ/Ống 15000 15000
2573 Lidocain hydroclorid 40mg/2ml Ống 504 504
2574 Lidocain Kabi 2% Lọ 14070 14070
2575 Lidocain kabi 2% BĐ (VD-18043-12) Ống 792 792
2576 LIDONALIN Ống 4410 4410
2577 LIDONALIN Ống 4410 4410
2578 LIFEZAR 50MG VD-16171-11 (DV) Viên 2898 2898
2579 LIGHT ULTRA-MOISTURIZING FACE CREAM (Kem dưỡng ẩm làm mềm da, mịn da mặt) Tube 490000 490000
2580 LIMZER (DV) Viên 4235 4235
2581 Limzer 20mg (VN-17519-13) Viên 4235 4235
2582 Linmycine 600mg/2ml Ống 8000 8000
2583 LIPAGIM 160 Viên 1450 1450
2584 LIPAGIM 160 Viên 1450 1450
2585 LIPAGIM 160 Viên 595 595
2586 LIPAGIM 160 MG (DV ) Viên 1727 1727
2587 LIPAGIM 160MG (VD-29662-18) Viên 1595 1595
2588 LIPANTHYL 200MG (DV) Viên 8534 8534
2589 Lipanthyl NT 145mg (VN-21162-18) Viên 12870 12870
2590 Lipistad 10mg Viên 3500 3500
2591 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% Chai 152000 152000
2592 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% (DV) 100 ML Chai 150000 150000
2593 LIPOSIC EYE GEL Tube 61600 61600
2594 LIPOSIC EYE GEL (DV) Tube 61600 61600
2595 LIPOVENOES 10% PLR 250ML 10'S Chai 90500 90500
2596 LIPOVENOES 10% PLR 250ML 10'S Chai 93000 93000
2597 LIPOVENOES 10% PLR 250ML 10'S Chai 90500 90500
2598 LIPOVENOES 10% PLR 250ML 10'S Chai 90500 90500
2599 LIPVAR 10 Viên 470 470
2600 Lisinopril stada 10mg Viên 2200 2200
2601 Lisonorm VN-13128-11 Viên 5775 5775
2602 LIVASTAN Viên 150 150
2603 LIVERBIL Viên 882 882
2604 Livial (VN-12583-11) 434180 434180
2605 LIVOSIL (DV) SILYMARIN 140MG Viên 6847 6847
2606 LIVOSIL (VN-18215-14) Viên 6847 6847
2607 LIVSIN-94 VD-21649-14 Viên 2425 2425
2608 LOMAC INJ 40MG (OMEPRAZOLE) Lọ 61600 61600
2609 LOMEC 20 (DV) Viên 3520 3520
2610 LOMEC 20 (VN-20152-16) Viên 3520 3520
2611 LOPASSI Viên 1400 1400
2612 Lopassi (V763-H12-10) Viên 1540 1540
2613 Loperamid Viên 125 125
2614 LOPERAMID Viên 135 135
2615 Loperamide 2mg (VN-5562-10) Viên 275 275
2616 LOPIGIM 300 Viên 960 960
2617 LOPIGIM 300 Viên 970 970
2618 LOPIGIM 300 Viên 1400 1400
2619 LOPIGIM 600 Viên 2790 2790
2620 LORASTAD (VD-20375-13) Viên 920 920
2621 Lorastad D (VD-9746-09) Viên 3850 3850
2622 Loratadin 10mg Viên 112 112
2623 LORATADINE Viên 98 98
2624 LOSACAR- H Viên 1300 1300
2625 Losartan Viên 384 384
2626 LOSARTAN Viên 210 210
2627 LOSARTAN Viên 259 259
2628 LOSARTAN 25 Viên 177 177
2629 LOSARTAN 25 Viên 178 178
2630 LOSARTAN 25 Viên 204 204
2631 Losartan 25Mg Viên 279 279
2632 LOSARTAN 25MG Viên 215 215
2633 LOSARTAN 25MG Viên 246 246
2634 LOSARTAN 25MG (DV) VIÊN Viên 247 247
2635 Losartan 25mg VPC (VD-30330-18) Viên 247 247
2636 LOSARTAN 50 (SAVI)(VD-29122-18) Viên 920 920
2637 LOSARTAN 50MG Viên 212 212
2638 Losartan 50mg Viên 231 231
2639 LOSTAD HCT 50/12.5 Viên 1200 1200
2640 LOTEMAX 0,5% (DV) Lọ 230474 230474
2641 Lotemax 0.5% 5ml (VN-18326-14) Lọ 230474 230474
2642 LOTRIAL S-200 Gói 6800 6800
2643 LOVENOX 40MG/ 0,4ML Bơm Tiêm 85381 85381
2644 LOVENOX 40MG/0.4ML DV Ống 85832 85832
2645 LOVENOX 4Mmg/0.4ml Ống 110000 110000
2646 LOVENOX 4Mmg/0.4ml (DV) Bơm Tiêm 110000 110000
2647 Lowas 10 Viên 5000 5000
2648 Loxof 500mg (VN-17572-13) Viên 7360 7360
2649 L-Stafloxin 500 Viên 2300 2300
2650 LUXKIDS (6693/2019/ĐKSP) Chai 196350 196350
2651 Lysivit 30ml (VD-21575-14) Chai 24890 24890
2652 Lysozym 90mg VD-17286-12 Viên 1323 1323
2653 MAALOX (DV) Viên 825 825
2654 MABAXIL Viên 2450 2450
2655 MABAXIL (VD-24632-16) Viên 2860 2860
2656 MACOZTEO 50MG (VN-17737-14) Viên 3465 3465
2657 MAGNE-B6 CORBIERE (DV) Viên 1932 1932
2658 Magne-B6 stada (VD-15571-11) Ống 3596 3596
2659 MAGNES- B6 Viên 132 132
2660 MAGNESI - B6 Viên 630 630
2661 Magnesi B6 Viên 105 105
2662 MAGNESI B6 Viên 125 125
2663 MAGNESI B6 Viên 117 117
2664 MAGNESI B6 Viên 102 102
2665 MAGNESI SULFAT 15% (DV) Ống 3119 3119
2666 Magnesi-B6 Viên 103 103
2667 MAGNESI-B6 Viên 142 142
2668 MAGNESIUM VITAMIN B6 (DV) Viên 386 386
2669 MAGNESIUM VITAMIN B6 (VD-19829-13) Viên 386 386
2670 MALAINBRO Viên 5450 5450
2671 Malainbro (Promestriene 10mg) (VD-22375-15) Viên 6420 6420
2672 MALTAGIT Gói 1680 1680
2673 MALTAGIT Gói 1995 1995
2674 Maltagit Gói 1995 1995
2675 Maltagit Gói 1995 1995
2676 MALTAGIT Gói 1785 1785
2677 MANDUKA Viên 4800 4800
2678 MANDUKA (VD-28472-17) Viên 5280 5280
2679 MANDUKA 200MG (DV) Viên 5280 5280
2680 Maninil 5mg (VN-12880-11) Viên 620 620
2681 MANNITOL Chai 19845 19845
2682 MANNITOL Chai/Túi 18900 18900
2683 MANNITOL Chai/Túi 18900 18900
2684 MARCAIN 0.5% INJ 20ML (DV) Ống 49600 49600
2685 MARCAIN SPINAL HEAV 0.5% 4ML (DV) Ống 44512 44512
2686 MARTAZ Viên 520 520
2687 MARTAZ Viên 579 579
2688 MARTAZ Viên 700 700
2689 Masak Viên 412 412
2690 MASAK Viên 363 363
2691 MASAK Viên 370 370
2692 Masak (VD-16424-12) Viên 782 782
2693 MẶT NẠ ACU DERMA C SÁNG DA Lần 30000 30000
2694 MẶT NẠ ACU-DERMA MỤN Lần 30000 30000
2695 MẶT NẠ MATRIGEN ANTI AGING & DETOXIFYING (NÂNG CƠ-THẢI ĐỘC) Lần 30000 30000
2696 MẶT NẠ MATRIGEN SOOTHING & COOLING (LÀM DỊU DA) Lần 30000 30000
2697 Mebaal 1500mcg VN-11195-10 Viên 5500 5500
2698 Mebendazole 500Mg Viên 1492 1492
2699 MEBENDAZOLE 500MG Viên 1492 1492
2700 MEBILAX 15MG(DV) Viên 1058 1058
2701 MEBILAX 7,5MG (DV) Viên 644 644
2702 MECASEL 15 MG (DV) Viên 2079 2079
2703 Mecasel 15mg (VD-25546-16) Viên 2079 2079
2704 MECASEL 7.5MG Viên 1155 1155
2705 Mecasel 7.5mg (VD-25547-16) Viên 1208 1208
2706 MECASEL 7.5MG VD-9781-09 (DV) Viên 1155 1155
2707 Mecefix B.E 250mg (VD-29378-18) Viên 11235 11235
2708 Mecefix B.E 400mg (VN-28346-17) Viên 15515 15515
2709 MECEFIX-B.E 200MG (VD-28345-17) Viên 10450 10450
2710 MECITIL 5mg (VN-18059-14) Viên 3300 3300
2711 MECITIL(DV) FLUNARIZIN 5MG Viên 3300 3300
2712 Meclon Viên 16000 16000
2713 MECLON Viên 16000 16000
2