80A Lê Hồng Phong, P3, TP.Sóc Trăng - 27/6 Trần Hưng Đạo, P3, TP.Sóc Trăng

Lịch Khám Bệnh

 

Họ và tên Thứ Hai
04/12
Thứ Ba
05/12
Thứ Tư
06/12
Thứ Năm
07/12
Thứ Sáu
08/12
Thứ Bảy
09/12
Chủ Nhật
10/12
KHOA NỘI TỔNG HỢP  
BS.CKI.Trần Văn Bình    7-17h 7-17h   7-17h    
BS.CKI.Danh Chường     6-15h 7-17h 6-16h   7-17h
BS.CKI.Trần Tấn Đạt   6-15h   7-17h   6-15h  
BS.CKI.Diệp Kim Đồng 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
BS.CKI.Nguyễn Tiến Em 7-17h       7-17h 7-17h 7-17h
BS.CKI.Lý Hồng Hải 7-17h 7-15h 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h
BS.Mai Hoài Hận  7-17h 7-17h 7-17h 6-15h   7-17h 6-16h
BS.Lê Tố Hảo  7-17h     6-11h/17-20h 7-17h 7-17h 6-11h/17-20h
BS.Nguyễn Phúc Hậu            7-17h 7-17h
BS.CKI.Nguyễn Phước Hiếu 6-15h   7-17h 7-15h   6-16h 7-17h
BS.CKI.Lý Thị Kim Hoàng 6-11h/17-20h 7-17h 7-17h 6-15h     7-17h
BSCKI.Trần Thị Nguyệt Hồng 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h      
BS.Thạch Minh Hùng            7-17h 7-17h
BS.Trần Ngọc Khởi 7-11h 7-11h 7-11h 7-11h 7-11h    
BS Lâm Trung Kiên         7-17h    
TS.BS.Dương Phúc Lam           7-17h 7-17h
BS.CKI.Hữu Thị Trúc Mai  6-16h 7-17h 6-15h     7-17h 7-17h
BS.CKI.Trương Văn Minh  7-15h   7-17h   7-17h 7-17h 6-15h
BS.Lâm Vành Na 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
BS.CKI.Nguyễn Thế Nam 8-17h 7-17h 7-17h 7-17h   7-15h  
BS.Nguyễn Hoài Nam            7-17h 7-17h
BS.Huỳnh Thị Bảo Ngân  7-17h 6-16h     6-15h 7-11h/17-20h 7-17h
BS.Nguyễn Vũ Phong  7-17h 7-17h 7-15h   7-17h 7-17h  
BS.Phương Thanh Phong           7-17h 7-17h
BS.CKI.Võ Hồng Phúc   6-11h/17-20h 7-17h 6-16h 7-17h    
BS.CKI.Khưu Thị Lan Phương             7-17h
BSCKII. Lê Minh Thắng 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h    
BS.Dương Sử Thông 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h 7-17h 7-17h
BS.Trần Tú Trang 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h     7-17h
BS.CKI.Lai Minh Trang 7-17h 6-15h   7-17h   6-15h  
BS.CKI.Đặng Minh Trị 6-15h 7-17h 7-17h 7-17h 6-11h/17-20h 6-16h  
BS.Trang Thanh Tú            7-17h 7-17h
BS.CKI.Lư Phương Uyên 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h
BS.CKI.Tăng Triều Xuân Vũ    7-17h 6-11h/17-20h 7-17h 6-15h 7-17h  
KHOA TIÊU HÓA  
BS.CKI.Đặng Vũ Trường 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-15h 7-17h  
BS.CKI.Nguyễn Xuân Hữu         7-17h   6-14h
BS.Đỗ Hoài Phong           7-17h 7-17h
BS.CKI.Mã Ngọc Lâm       7-17h     7-17h
KHOA NGOẠI TỔNG HỢP  
BS.CKI.Trần Minh Điền             7-15h
BS.CKII.Tống Hải Dương           7-15h  
BS.Lê Thanh Duy   13-17h         7-17h
BS.CKII.Tô Minh Khá           7-15h  
BS.CKI.Danh Vũ Đăng Khoa 7-17h 7-11h 7-17h 7-17h 7-11h 7-17h  
ThS.BS.Phan Văn Khoát  7-15h 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h    
BS.CKI.Kim Hoàng Minh  7-17h 7-17h   7-17h 7-17h   7-17h
BS.CKI.Lâm Hồng Minh   7-17h   7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
BS.CKI.Nguyễn Đức Thông  7-17h 7-17h 7-17h   7-17h 7-17h  
BS.CKII.Nguyễn Hữu Thuấn 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
ThS.BS.Trần Huỳnh Tuấn             7-15h
BS.CKI.Sơn Vươl      7-17h     7-17h  
KHOA PHỤ SẢN  
BS.Võ Thị Thùy Linh    13-17h   13-17h 7-17h 7-17h 7-17h
BS.CKI.Trần Thị Ngọc Diễm 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h  
BS.Thạch Thị Cẩm Thu  7-17h   7-17h 7-17h 7-17h   7-17h
BS.Lâm Yến Nhi  7-17h 7-17h 7-17h   7-17h 7-17h  
BS.CKI.Lê Thị Thu Thủy 7-17h 7-17h   7-17h     7-17h
 KHOA TAI MŨI HỌNG  
BS.CKII.Thạch Hoàng Huy 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h  
BS.Danh Thị Tố Nguyên           7-17h 7-17h
BS.Lâm Thành Nghiệp   7-17h   7-17h     7-17h
BS.CKI.Huỳnh Thắng 7-17h   7-17h   7-17h    
BS.Nguyễn Thành Đức 7-17h 7-17h         7-17h
KHOA RĂNG - HÀM - MẶT  
BS.Nguyễn Hoàng Minh 7-17h 7-17h   7-17h 7-17h 7-17h  
BS.Trần Thu Thuyền 7-11h           7-17h
BS.Trần Kim Dung      7-17h     7-17h  
KHOA MẮT  
BS.CKII.Nguyễn Hữu Đức 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
BS.Huỳnh Thị Mỹ Ngân 7-17h 7-17h 7-17h     7-17h 7-17h
PHÒNG KHÁM NHI - BS TƯ VẤN TIÊM NGỪA   
BS.CKI.Điền Thị NaRa  7-17h    6-15h     7-17h  7-11h/14-18h
BS.CKI.Cao Cẩm Thành  7-11h/14-18h     7-11h/14-18h 7-11h/14-18h    
BS.CKI.Nguyễn Hồng Thủy 6-15h  7-11h/14-18h 7-11h/14-18h 7-17h  6-15h 6-15h  
BS.CKI.Quách Mộng Trang 7-11h/14-18h 6-15h 7-17h  6-15h     7-17h 
BS.Lâm Ngọc Yến    7-17h      7-17h  7-11h/14-18h 6-15h 
KHOA DA LIỄU - THẨM MỸ  
BS.Thái Thị Thanh Chi 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h  
BS.Trần Thị Hồng Thơ             7-17h
BS.CKI.Triệu Kim Nguyên 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h 7-17h 7-17h


* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số:  02993 629 666  -  02993 629 988
- Bệnh viện Đa Khoa Hoàng Tuấn xin cảm ơn -