80A Lê Hồng Phong, P3, TP.Sóc Trăng - 27/6 Trần Hưng Đạo, P3, TP.Sóc Trăng

Lịch Khám Bệnh

Lịch Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn
80A Lê Hồng Phong - 27/6 Trần Hưng Đạo, P3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên Thứ Hai
15/07
Thứ Ba
16/07
Thứ Tư
17/07

Thứ Năm
18/07

Thứ Sáu
19/07
Thứ Bảy
20/07
Chủ Nhật
21/07
PHÒNG KHÁM TIÊU HÓA GAN MẬT - NỘI SOI DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG  
BSCKI. Đặng Vũ Trường 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-15h/Trực CC 7-17h  
BSCKI. Nguyễn Xuân Hữu  7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 14-17h 7-15h  
BSCKI. Mã Ngọc Lâm TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h   7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h
BS. Đỗ Hoài Phong           7-17h 7-17h
PHÒNG KHÁM NỘI CƠ - XƯƠNG - KHỚP  
BSCKI. Nguyễn Thế Nam 8-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-15h  
BSCKI. Lư Phương Uyên  7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h
BSCKI. Võ Hồng Phúc  TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 6-11h/17-20h 6-16h 6-16h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 6-16h  
BSCKI. Khưu Thị Lan Phương 

TT An Dưỡng Hoàng Tuấn

7-17h TT An Dưỡng Hoàng Tuấn 7-17h TT An Dưỡng Hoàng Tuấn   7-17h
PHÒNG KHÁM DA LIỄU - THẨM MỸ DA  
BS. Thái Thị Thanh Chi  7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h  
BSCKI. Triệu Kim Nguyên  7-17h 7-17h         7-17h
BS. Trần Thị Hồng Thơ     7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
PHÒNG KHÁM RĂNG - HÀM - MẶT  
BS. Nguyễn Hoàng Minh  7-11h 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-17h
BS. Trần Thu Thuyền  7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h    
BS. Trần Kim Dung TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu  
PHÒNG KHÁM NHI - TIÊM NGỪA  
BSCKI. Nguyễn Hồng Thủy   7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 6-15h  
BSCKI. Điền Thị Na Ra 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 6-15h   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-11h/14-18h
BSCKI. Quách Mộng Trang 6-15h 6-15h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 6-15h   7-17h
BS. Lâm Ngọc Yến  TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h   6-15h 7-17h 7-11h/ 14-18h 6-15h
BSCKI. Cao Cẩm Thành 7-11h/ 14-18h 7-11h/ 14-18h 7-11h/ 14-18h 7-11h/ 14-18h 7-11h/ 14-18h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu  
PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP  
BSCKI. Lý Hồng Hải 7-17h 7-15h/CC 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h
BSCKI. Trần Tấn Đạt 7-17h 6-15h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu   6-15h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h
BSCKI. Tăng Triều Xuân Vũ 7-17h 7-17h 6-11h/17-20h     6-15h 7-17h
BSCKI. Lý Thị Kim Hoàng 6-11h/17-20h 7-17h 7-17h 6-15h 7-17h    
BS. Huỳnh Thị Bảo Ngân   6-16h 7-17h 7-17h 7-17h 7-11h/17-20h  
BSCKI. Hữu Thị Trúc Mai 6-16h 7-17h   7-15h 6-11h/17-20h    
BS. Lê Tố Hảo     7-17h 6-11h/17-20h 7-17h 7-17h 6-11h/17-20h
BS. Trần Minh Triết   7-17h 24/24(CC)   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu    
BS. Trần Việt Tấn     TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h     24/24(CC)
BSCKI. Nguyễn Phước Hiếu 6-15h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-15h/CC   6-16h 7-17h
TS BS. Dương Phúc Lam           7-17h 7-17h
BSCKI. Nguyễn Tiến Em 7-17h         7-17h 7-17h
BSCKI. Danh Chường   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 6-15h 7-17h 7-17h   7-17h
BSCKI. Diệp Kim Đồng 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
BSCKI. Đặng Minh Trị 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h  
BSCKI. Lai Minh Trang 7-17h 6-15h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu   6-15h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h
BS. Thạch Minh Hùng TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu   7-15h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 6-16h   6-14h
BS. Nguyễn Hoài Nam           7-17h 7-17h
BS. Nguyễn Phúc Hậu           7-17h 7-15h
BS. Trang Thanh Tú           7-17h 7-17h
BSCKII. Lê Minh Thắng 7-15h(CC) 7-15h(CC) 7-15h(CC) 7-15h(CC) 7-15h(CC) 24/24(CC)  
BSCKI. Trương Văn Minh 7-15h/CC   6-16h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-17h 6-15h
BS Nguyễn Vũ Phong   7-17h 7-15h/CC   7-17h 7-17h 24/24(CC)
BS. Mai Hoài Hận 6-15h 7-17h 7-17h 6-15h   6-15h 6-16h
BS. Phương Thanh Phong           7-17h 7-17h
BS. Lâm Vành Na  TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-17h 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu  
BS. Trà Sà Rạ 7-17h 24/24(CC)   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 24/24(CC)    
BS. Nguyễn Văn Luân   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h     24/24(CC)  
BS. Trần Tú Trang 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h
BS. Dương Sử Thông 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h   7-17h 7-17h
PHÒNG KHÁM NGOẠI  
BSCKII. Nguyễn Hữu Thuấn 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
BSCKI. Nguyễn Đức Thông 7-20h   7-20h   7-17h 7-20h  
BSCKI. Danh Vũ Đăng Khoa           7-17h  
BSCKI. Kim Hoàng Minh 13-17h 7-20h   7-11h 7-20h   7-17h
BS. Lê Thanh Duy   7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
BSCKI. Sơn Vươl  TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h
ThS BS. Nguyễn Chí Hiếu   7-17h 7-17h 7-20h   7-17h 7-20h
ThS BS Phan Văn Khoát 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h 7-15h    
ThS.BSCKII. Trần Huỳnh Tuấn              
BSCKII. Tống Hải Dương           7-15h  
BSCKII. Tô Minh Khá           7-15h  
BSCKI. Trần Minh Điền             7-15h
ThS.BSCKII. Nguyễn Phước Nghĩa           7-15h 7-15h
PHÒNG KHÁM SẢN - PHỤ  
BSCKI. Trần Thị Ngọc Diễm 7-17h 7-20h   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-17h 7-20h
BSCKI. Lê Thị Thu Thủy   7-17h 7-17h 7-17h      
BS. Võ Thị Thùy Linh 7-11h 7-11h       7-20h 7-17h
BS. Thạch Thị Cẩm Thu 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 13-17h   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu  
BS. Lâm Yến Nhi 7-20h   7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h
PHÒNG KHÁM TAI - MŨI - HỌNG  
BSCKII. Thạch Hoàng Huy 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
BSCKI. Huỳnh Thắng  TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu   7-17h   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-17h
BS. Danh Thị Tố Nguyên    7-17h       7-17h 7-17h
BS. Lâm Thành Nghiệp  7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h   7-17h
BS. Nguyễn Thành Đức 7-17h   TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu 7-17h 7-17h TT YK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu  
PHÒNG KHÁM MẮT  
BSCKII. Nguyễn Hữu Đức 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h    
BS. Huỳnh Thị Mỹ Ngân           7-17h 7-17h

* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số:  02993 629 666

Lịch Bác sĩ khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Dược Cổ truyền Hoàng Tuấn
99 An Dương Vương, Phường 10, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên Thứ Hai
15/07
Thứ Ba
16/07
Thứ Tư
17/07
Thứ Năm
18/07
Thứ Sáu
19/07
Thứ Bảy
20/07
Chủ Nhật
21/07
BSCKI. Khưu Thị Lan Phương  7-11h   7-11h   7-11h    
BSCKI. Dương Ý Nhi  7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h   7-16h
BS. Lưu Ngọc Hải  7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-17h 7-16h  

* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số:  0299 3890 888

Lịch Bác sĩ khám bệnh tại Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu
275 Nguyễn Huệ, TT.Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên Thứ Hai
15/07 
Thứ Ba
16/07
Thứ Tư
17/07
Thứ Năm
18/07
Thứ Sáu
19/07
Thứ Bảy
20/07
Ghi Chú
BS CKI. Huỳnh Văn Hồng 7-16h     7-16h 7-16h   Ngoại Khoa
BS CKI. Bùi Ngọc Hạnh 6h30-16h 6h30-16h 6h30-16h 6h30-16h 6h30-16h 6h30-16h Nội Khoa
BS. Nguyễn Thị Kim Cương 7-16h 7-16h 7-16h 7-16h 7-16h 7-16h Da Liễu 
BS. Huỳnh Nguyệt Linh 7-16h 7-16h 7-16h 7-16h 7-16h 7-16h VLTL 

* Lịch khám bệnh chỉ có tính chất tương đối, có thể có thay đổi.
* Quý khách vui lòng gọi để XÁC NHẬN TRƯỚC KHI ĐẾN KHÁM qua số:  02993 911 115